ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 58 No 4 (2015), 128–130

Natural Detoxification Capacity to Inactivate Nerve Agents Sarin and VX in the Rat Blood

Jiří Bajgar, Jiří Cabal, Jiří Kassa, Michal Pavlík

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2016.4
zveřejněno: 10. 03. 2016

Abstract

Background: The method of continual determination of the rat blood cholinesterase activity was developed to study the changes of the blood cholinesterases following different intervetions. Aims: The aim of this study is registration of cholinesterase activity in the rat blood and its changes to demonstrate detoxification capacity of rats to inactivate sarin or VX in vivo. Methods: The groups of female rats were premedicated (ketamine and xylazine) and cannulated to a. femoralis. Continual blood sampling (0.02 ml/min) and monitoring of the circulating blood cholinesterase activity were performed. Normal activity was monitored 1–2 min and then the nerve agent was administered i.m. (2× LD50). Using different time intervals of the leg compression and relaxation following the agent injection, cholinesterase activity was monitored and according to the inhibition obtained, detoxification capacity was assessed. Results: Administration of sarin to the leg, then 1 and 5 min compression and 20 min later relaxation showed that further inhibition in the blood was not observed. On the other hand, VX was able to inhibit blood cholinesterases after this intervention. Conclusions: The results demonstrated that sarin can be naturally detoxified on the contrary to VX. Described method can be used as model for other studies dealing with changes of cholinesterases in the blood following different factors.

klíčová slova: Sarin; VX; Detoxification; Rat; Blood; Cholinesterases

Creative Commons License
Natural Detoxification Capacity to Inactivate Nerve Agents Sarin and VX in the Rat Blood is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení