ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 58 No 4 (2015), 135–143

The Evaluation of the Potency of Newly Developed Oximes (K727, K733) and Trimedoxime to Counteract Acute Neurotoxic Effects of Tabun in Rats

Jiří Kassa, Jana Hatlapatková, Jana Žďárová Karasová

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2016.6
zveřejněno: 10. 03. 2016

Abstract

Aim: The ability of two newly developed oximes (K727, K733) to reduce tabun-induced acute neurotoxic signs and symptoms was evaluated and compared with currently available trimedoxime in rats. Methods: The neuroprotective effects of the oximes studied combined with atropine on Wistar rats poisoned with tabun at a lethal dose (380 μg/kg i.m.; 90% of LD50 value) were evaluated. Tabun-induced neurotoxicity was monitored by the functional observational battery consisting of 38 measurements of sensory, motor and autonomic nervous functions at 2 hours following tabun challenge. Results: All tested oximes combined with atropine enable tabun-poisoned rats to survive till the end of experiment. Both newly developed oximes (K727, K733) combined with atropine were able to decrease tabun-induced neurotoxicity in the case of lethal poisoning although they did not eliminate all tabun-induced acute neurotoxic signs and symptoms. Conclusion: The ability of both novel bispyridinium oximes to decrease tabun-induced acute neurotoxicity was slightly lower than that of trimedoxime. Therefore, the newly developed oximes are not suitable for the replacement of commonly used oximes such as trimedoxime in the treatment of acute tabun poisonings.

klíčová slova: Tabun; Neurotoxicity; Functional observational battery; Oximes; Rats

Creative Commons License
The Evaluation of the Potency of Newly Developed Oximes (K727, K733) and Trimedoxime to Counteract Acute Neurotoxic Effects of Tabun in Rats is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení