Blog

Knižní tipy #6

13. 11. 2020 Josef Táborský, fotograf Dominika Jozová

Redaktor Josef vás provede listopadovými knižními tipy – a zároveň velkými publikacemi našeho nakladatelství. Navíc se možná právě mezi Josefovými tipy skrývá váš nový favorit pod vánoční stromeček.

Vědeli jste, že za tokugawského šógunátu byly zákony tajné, aby se jich lidé víc báli? Že ve Vietnamu existoval Úřad pro státní slony? Že ve starém Japonsku měli čtyři ministry, velkého, pravého, levého a vnitra? Já tedy ne. Jsem rád, že vedle textů z oblasti teologie a religionistiky, které mám primárně na starosti, mohu občas redigovat i zásadní knihy z jiných oborů. Takovou příležitostí byla i práce na dvou svazcích (I + II) Michala Tomáška o právních systémech Dálného východu. Četl jsem je očima laika, neprávníka, proto jsem snad až příliš ulpíval na pro mne exotických detailech, které rozhodně netvoří podstatu problematiky, ale i tak jsem se velmi obohatil. Právní myšlení odráží mentalitu lidí, a kdo má zájem o země Dálného východu a chce jim porozumět, bude číst oba díly s velkým užitkem a potěšením. Odpověď na otázku, proč se dálněvýchodní kultury v řadě ohledů chovají jinak než my, leží takřka na každé stránce.


Práce na Barokní architektuře v Čechách patřila k nejnáročnějším, ale zároveň nejhezčím v celé mé redaktorské praxi. Nejde o pouhé kompendium – byť shrnuje veškeré dosavadní bádání a podává dosud nejucelenější obraz o vývoji naší barokní architektury –, nýbrž o vědeckou syntézu v pravém slova smyslu, s množstvím nových závěrů a interpretací. Člověk nemusí být přímo historik umění-barokolog, aby takovou knihu ocenil. Barokní sloh vtiskl naší zemi – městům, vesnicím i otevřené krajině – nesmazatelný ráz, který pro ni zůstává určujícím dodnes. Je všude kolem nás – a poučené vnímání je vždycky intenzivnější. Škoda jen, že se kniha nedá vozit na výlety, bohužel je závažná nejen obsahem...


Ježíš z Nazareta představuje i mimo církev osobnost, jejíž historický význam je nezpochybnitelný. Knih o něm je bezpočet, psaných z různých hledisek, s různým záměrem, v různých jazycích. To samé platí o historickém a náboženském pozadí jeho působení a o životě prvokřesťanských obcí. Má za daných okolností smysl psát na tohle téma českou knihu? Myslím, že má. Každý úhel pohledu je cenný a snad i naše vnímání je v lecčems specifické. Kniha Mirej Ryškové uvádí přehledně do všech podstatných okolností Ježíšova díla v širokém historickém kontextu, a že to dělá čtenářsky přívětivě a spolehlivě, o tom svědčí již druhé vydání.


O výboru ze Svatováclavské bible už psal Jakub Krč, takže jen potvrzuji: stojí to za to, je to čtenářský i vizuální zážitek, prostě krásná kniha. Je třeba si uvědomit, že nejde o jen tak nějaké vydání Písma, ale o překlad, jehož znění v kostele po velmi dlouhou dobu pravidelně slýchali naši předkové (nemluvě o tom, že je v něm svým způsobem „zabalena“ tradice kralická i minulost všech českých překladů předchozích). Jeho jazyk, jeho konkrétní formulace a „obrazy“ tvořily obzor generací před námi a odrážely se v mnoha oblastech naší kultury.


Josef Táborský (* 1980) je redaktorem Nakladatelství Karolinum od roku 2009, specializuje se na knihy s náboženskou tematikou.