tištěná kniha e-kniha
Doba Ježíše Nazaretského

Doba Ježíše Nazaretského

Historicko-teologický úvod do Nového zákona

Ryšková, Mireia

témata: náboženství, historie
edice: Teologie

brožovaná, 538 str., 2. vydání
vydáno: červenec 2019
ISBN: 978-80-246-3532-3
doporučená cena: 370 Kč

E-shop

Anotace

Kniha přináší vhled do prostředí a okolností, v nichž žil a působil Ježíš Nazaretský. Je věnována nejen konkrétní historické, náboženské, sociální a politické problematice spojené s Ježíšovým narozením, působením, smrtí a zmrtvýchvstáním, ale poskytuje i širší pohled na předchozí a následné dění. V pěti rozsáhlých částech může čtenář sledovat události a okolnosti, které mu napomohou lépe pochopit, k jakým změnám a nábožensko-společenským proměnám v 1. stol. n. l. v souvislosti s Ježíšem a jeho hnutím docházelo. Dobře známé antické dějiny kniha ukazuje ve vztahu k osudu tehdy málo známého proroka a učitele, jehož násilná smrt vzápětí začala měnit dějiny. Zároveň může sloužit jako zdroj informací pro ty, kdo chtějí lépe rozumět novozákonním textům jakožto textům, které vycházely z konkrétní historické zkušenosti.

Nejnovější tituly v edici