Latin for Pharmacists

Latin for Pharmacists

Kunešová, Květuše

Skriptum Latin for pharmacists podává přehled základní latinské mluvnice a slovní zásoby. Je zaměřeno na potřeby studujících farmacie a m...

vydáno: červenec 2010
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Farmakologie pro farmaceuty IV.

Farmakologie pro farmaceuty IV.

Pourová, J.

Učební text navazuje na předchozí díly a je primárně určen pro posluchače Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Pozornost je tentokr...

vydáno: září 2009
doporučená cena: 105 Kč

E-shop