Farmakognozie

Farmakognozie

Spilková, Jiřina a kol.

Učební text poskytuje studijní materiál pro předmět farmakognozie, specifické farmaceutické disciplíny, která studuje léčiva a pomocné lá...

vydáno: říjen 2023
doporučená cena: 370 Kč

E-shop

Farmaceutická chemie

Farmaceutická chemie

Zimčík, Petr a kol.

Učební text je primárně určen posluchačům studijního programu Farmacie pro praktická cvičení z předmětů Farmaceutická chemie, případně Te...

Návody k praktickým cvičením

vydáno: srpen 2022
doporučená cena: 130 Kč

E-shop

Latin for Pharmacists

Latin for Pharmacists

Kunešová, Květuše

Skriptum Latin for pharmacists podává přehled základní latinské mluvnice a slovní zásoby. Je zaměřeno na potřeby studujících farmacie a m...

vydáno: červenec 2010
doporučená cena: 190 Kč

E-shop