tištěná kniha
Farmaceutická chemie

Farmaceutická chemie

Návody k praktickým cvičením

Zimčík, Petr a kol.

témata: lékařské vědy – farmakologie, přírodní vědy – chemie

brožovaná, 78 str., 3. vydání
vydáno: srpen 2022
ISBN: 978-80-246-5158-3
doporučená cena: 130 Kč

E-shop

Anotace

Učební text je primárně určen posluchačům studijního programu Farmacie pro praktická cvičení z předmětů Farmaceutická chemie, případně Technologie syntetických léčiv. Jednotlivé úlohy jsou zaměřeny na studium vztahů mezi fyzikálně-chemickými vlastnostmi a biologickou aktivitou a na syntézy některých vybraných léčiv. Cílem cvičení je prakticky seznámit studenty se základními chemickými operacemi používanými při přípravě jednoduchých léčiv a zároveň prohloubit znalosti o jejich fyzikálních, fyzikálně-chemických a chemických vlastnostech. Součástí učebního textu je i komentovaný přehled nejdůležitějších informačních zdrojů z oblasti chemie a farmaceutické chemie.
Třetí, upravené vydání