Metabolismus léčiv a jiných xenobiotik

Metabolismus léčiv a jiných xenobiotik

Skálová, Lenka a kol.

témata: lékařské vědy – farmakologie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červen 2018
ISBN: 978-80-246-3762-4
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 150 Kč

E-shop

Anotace

Monografie shrnuje základní poznatky o metabolismu cizorodých látek v organismu. Popisuje metabolické přeměny léčiv a jiných xenobiotik, hlavní biotransformační enzymy a transportní systémy, které se metabolismu xenobiotik účastní, a faktory, které tento metabolismus ovlivňují. Publikace je primárně koncipována jako studijní materiál pro studenty Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, avšak může být dobrým zdrojem základních informací také pro studenty a pracovníky z jiných medicínsko-biologických oborů.
Druhé, upravené a rozšířené vydání