tištěná kniha
Pod maskou benevolence. Zneschopňování neslyšící komunity

Pod maskou benevolence. Zneschopňování neslyšící komunity

Lane, Harlan

témata: lingvistika, antropologie a etnografie, pedagogika
edice: Lingvistika

brožovaná, 286 str., 1. vydání
překlad: Fulka, Josef
vydáno: únor 2014
ISBN: 978-80-246-2449-5
doporučená cena: 335 Kč

E-shop

Anotace

Studie Harlana Lanea představuje komplexní (lingvistický, antropologický, historický) pohled na reprezentaci neslyšící komunity, otázku znakového jazyka a vzdělávání neslyšících. Autor zaujímá jasné stanovisko: tato komunita je jazykovou a kulturní menšinou, která má právo na svůj jazyk a kulturní hodnoty. Lane se snaží hledat historické kořeny medikalizace hluchoty a s ní souvisejících jevů (oralismus atd.) a ukazuje, jakým způsobem se konstituovaly předsudky určující negativní pohled na tuto komunitu. Zaujímá rovněž radikální stanovisko k etickým otázkám souvisejícím s kochleárními implantáty. Jeho kniha je zásadním příspěvkem jak k deaf studies, tak lingvistice znakového jazyka.

Anotaci pro neslyšící v prodloužené verzi najdete zde.

Obsah

PŘEDMLUVA KE DRUHÉMU VYDÁNÍ
PŘEDMLUVA
PODĚKOVÁNÍ

1. PŘEDSTAVY O NESLYŠÍCÍCH: MODEL CHOROBY A KULTURNÍ MODEL
Odlišné těžiště
Neslyšící v představách slyšících
Model choroby a kulturní model představ o neslyšících

2. PŘEDSTAVY O NESLYŠÍCÍCH: KOLONIALISMUS, "AUDISMUS" A "PSYCHOLOGIE NESLYŠÍCÍCH"
Kolonizace afrických a neslyšících komunit
Obvinění z paternalismu
Audistická "psychologie neslyšících"

3. PŘEDSTAVY O NESLYŠÍCÍCH: MOC, POLITIKA A DUET ZÁVISLOSTI
Reprezentace a moc
Role utlačovaných

4. JAZYKOVÁ BIGOTNOST A NESLYŠÍCÍ KOMUNITY
Utlačování amerického znakového jazyka
Jazyk v jiné modalitě

5. VZDĚLÁVÁNÍ NESLYŠÍCÍCH DĚTÍ: JAK SE UTOPIT V HLAVNÍM I VEDLEJŠÍM PROUDU
Nezdar vzdělávání neslyšících
Neslyšící lidé bez neslyšící komunity
Rodiče a jejich křížová cesta

6 BILINGVÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A DEAF POWER
Jak dosáhnout pokroku: návrat ke vzdělávání neslyšících samotnými neslyšícími
Politika vzdělávání neslyšících
Po revoluci

7 BIOMOC VERSUS NESLYŠÍCÍ DÍTĚ
Poslední útočiště oralismu
Radikální lékařské zákroky v historické perspektivě
Rizika a omezení kochleárních implantátů u dětí
Kde udělal FDA chybu
Věda a etika kochleární implantace malých dětí
Inovativní operace
Střet hodnot
Právo světa neslyšících na existenci a rozkvět

DOSLOV
REJSTŘÍK

Recenze

Kniha Pod maskou benevolence je knížkou na našem poli unikátní: týká se totiž jazykové a kulturní menšiny Neslyšících a její historie, resp. historie jejího útlaku a omezování - její podtitul také příznačně zní: Zneschopňování neslyšící komunity. To je téma citlivé a i v našich poměrech kontroverzní. Máme tak možnost, budeme-li chtít, podívat se na život neslyšících lidí z jiného úhlu pohledu, než jaký jsme zvyklí: a to z pohledu menšiny, která bojuje za své právo sebeurčení.
Jitka Motejzíková (Magazín informačního centra o hluchotě "Info Zpravodaj", č. 2, řočník 22, léto 2014, str. 27)

Nejnovější tituly v edici