Posláním ediční řady Lingvistika je zprostředkovávat českému prostředí aktuální poznatky z nejrůznějších lingvistických subdisciplín (sociolingvistika, psycholingvistika, sémantika, gramatika, pragmatika atd.). Řada se primárně zaměřuje na překlady zavedených základních učebnic uznávaných autorů a nakladatelství, v budoucnu se předpokládá rovněž zařazení textů původních. Přínosem řady je rovněž recenzovaná česká terminologie. Knihy vydávané v této edici mohou sloužit studentům k seznámení s výzkumnou problematikou a užívanými metodami, lingvistům k prohloubení znalostí o aktuálním dění v jednotlivých jazykovědných oblastech, ale i širší veřejnosti k nahlédnutí do současného bádání o jazyce. Edici řídí Mgr. Jan Chromý, Ph.D.