Jazyk a myšlení

Jazyk a myšlení

Imaiová, Mucumi

témata: filozofie, lingvistika
edice: Lingvistika

e-kniha, 1. vydání
překlad: Kanasugi, Petra
vydáno: listopad 2017
ISBN: 978-80-246-3694-8
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 150 Kč

E-shop

Anotace

Prostřednictvím jazyka se díváme na svět kolem nás a přemýšlíme. Znamená to tedy, že způsob chápání reality a myšlení jednoho národa, který hovoří svým rodným jazykem, se liší od chápání a myšlení lidí ostatních národností, kteří hovoří jazyky jinými? Autorka monografie Jazyk a myšlení na pozadí výsledků mnoha zajímavých experimentů (týkajících se například vyjádření pozice v prostoru v jazycích, které nemají slova jako před, za, vpravo, vlevo, vlivu osvojování si jazyka na myšlení dětí apod.) nabízí odpověď na tuto otázku z pohledu kognitivní psychologie.

Obsah

PŘEDMLUVA

1. PLURALITA ZPŮSOBŮ SEGMENTACE SVĚTA JAZYKEM
1.1 Názvy barev
1.2 Názvy věcí
1.3 Vyjádření lidského pohybu
1.4 Přemisťování věcí
1.5 Vyjádření pozice věcí
1.6 Napevno nebo volně
1.7 Názvy čísel

2. CO JAZYK, TO ZPŮSOB CHÁPANÍ SVĚTA?
2.1 Jazykový determinismus neboli whorfova hypotéza
2.2 Dokážu rozeznat barvu, když neznám její jméno?
2.3 Předměty a substance
2.4 Klasifikátory a chápání předmětů
2.5 Gramatický rod a příslušnost k biologickému pohlaví
2.6 Tomu, kdo umí používat slova pravá a levá, se svět zrcadlově obrací
2.7 Chápání času
2.8 Whorfova hypotéza

3. HLEDÁNÍ JAZYKOVÝCH UNIVERZÁLIÍ
3.1 Univerzalita jazyka
3.2 Univerzální tendence v pojmenovávání věcí
3.3 Univerzální rysy ve způsobu pojmenovávání barev
3.4 Univerzální rysy ve způsobu pojmenovávání pohybu
3.5 Je víc toho společného, nebo toho odlišného?

4. JAK SE VYVÍJÍ MYŠLENÍ DĚTÍ – KDYŽ SI OSVOJUJÍ JAZYK
4.1 Kategorie vytvořené jazykem
4.2 Co se změní, když se dítě učí názvy věcí
4.3 Chápání počtu
4.4 Jazyk mění pohled na vztahy mezi věcmi
4.5 Jak jazyk ovlivňuje chápání

5. JAK JAZYK OVLIVŇUJE CHÁPANÍ
5.1 Slova mění paměť
5.2 Slova mění způsob vidění událostí
5.3 Slova a chápání barev
5.4 Je možné chápání bez zprostředkování jazykem?

ZÁVĚR: JAZYK A MYŠLENÍ – K POCHOPENÍ JEJICH VZTAHU
Mohou si tedy mluvčí různých jazyků porozumět?
Důležitost pochopení rozdílů ve vědomí

DOSLOV
DOSLOV K ČESKÉMU PŘEKLADU
POUŽITÁ LITERATURA
SEZNAM OBRÁZKŮ
BAREVNÁ PŘÍLOHA
POZNÁMKA PŘEKLADATELKY

Nejnovější tituly v edici