Komu múza přeje

Komu múza přeje

Od Máchy k Topolovi. Výbor ze studií

Engelking, Leszek

témata:
edice: Zahraniční bohemistika

e-kniha, 1. vydání
překlad: Alexa, Michael - Mikešová, Iveta - Jeništa, Jan
vydáno: září 2020
ISBN: 978-80-246-4687-9
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 320 Kč

E-shop

Anotace

Leszek Engelking (1955) patří mezi nejpilnější polské bohemisty po roce 1989. Věnuje se překladu, literární vědě, historii, kritice a publicistice; píše původní básně a prózu. Působí na univerzitě v Lodži. Publikace shrnuje devětadvacet Engelkingových literárněhistorických prací věnovaných české literatuře zejména posledního století, ale i starší: počínaje Máchou přes Richarda Weinera ke Skupině 42, Ivanu Wernischovi a českému surrealismu až po Jáchyma Topola. Editorem knihy a autorem předmluvy je Radim Kopáč.

Recenze

Pro českou literaturu (obecně pro jakýkoliv druh umění) je dobré mít svého člověka za hranicemi. V Polsku pro nás pracuje především Marius Szczygieł […], a Leszek Engelking jako neobyčejně pilný překladatel a literární historik. Engelking na rozdíl třeba od britského bohemisty Roberta Pynsenta, který mnohdy rozbíjí české literární mýty, je svým dílem konsekventní s českou tradicí, spíše hledá souvislosti a rozšiřuje poznané.
Reflex (Labyrint kultury, Mixér, 1. 10. 2020)

Nejnovější tituly v edici