PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie / Legal History Studies (Charles University journal; below referred to as PHS or Journal) is a scientific journal listed in the international prestigious database SCOPUS. The journal is published by Charles University in Prague under the guarantee of the Department of Legal History of the Faculty of Law of Charles University. It is published by the Karolinum Press. The journal focuses on the field of legal history and related topics.

Issue 1 of the Journal was published by the Czechoslovak Academy of Sciences Publishing in June 1955. The Journal was initially published by the Cabinet of Legal History of the Czechoslovak Academy of Science (CSAV), later by the Institute of State and Law (CSAV) and then by the Institute of Legal History of the Faculty of Law of Charles University.

PHS is issued three times a year in April, August, and December and it presents original scientific works/papers as well as reviews, annotations and news from the scientific field of legal history. It also introduces annotated texts of a legal history nature. PHS accepts manuscripts from domestic as well as foreign authors. Manuscripts submitted by foreign authors are published in original language, namely in English, Slovak, German, French, Italian or Polish.

PHS (ISSN 0079-4929) is registered in the Czech national ISSN centre (supervised by the State Technical Library). The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Czech Republic according to Act No. 46/2000 Sb., on Rights and Liabilities for the Publishing of Periodicals and Change of Some Acts (Press Act), and it is allocated with registration number of periodical press MK E 18813.

PHS is an open journal and ensures open access to scientific data (Open Access). The entire content is released as open to the public on the web pages of the journal.

The journal is archived in Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 48 No 1 (2018)

Vývoj a tradice právní úpravy cestovního ruchu
René Petráš

Právní regulace cestování do zahraničí v letech 1848–1989 (normativní přehled)
Jan Rychlík

Cestovní ruch v soukolí říšské a protektorátní politiky a legislativy. Autonomismus a „demokracie“ za protektorátu: cestovní ruch
Ivan Jakubec

Cestovní ruch v protektorátní legislativě
Jan Štemberk

Právní a správní aspekty rozvoje cestovního ruchu v NDR
Lukáš Novotný

Vybrané otázky amnestií trestněprávních deliktů ve 20. a 30. letech 20. století ve vztahu k národnostním menšinám
Jiří Šouša

In iure cessio hereditatis
Veronika Kleňová

La regula iuris del giurista romano e i casi perplexi di Leibniz tra analogia e anomalia: algoritmo di buona decisione o presidio di verità nel diritto?
Osvaldo Sacchi

Pandořina skříňka: nároky Polska na náhradu škod způsobených nacistickým Německem v době druhé světové války a související majetkoprávní otázky. Část 1
Katarína Kukanová

Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století
Vladimír Kindl

Kertzer, D. Papež a Mussolini
Radim Seltenreich

Modzelewski, K.. Barbarská Evropa
Radim Seltenreich

Padovani, A. Dall’alba al crepuscolo del commento. Giovanni da Imola (1375 ca. – 1436) e la giurisprudenza del suo tempo
Miroslav Černý

Mene Tekel 2018
Adam Csukás

Zpráva o pracovním semináři Únor 1948
Daniela Němečková

Labyrintem českých novověkých edic
Marek Starý

240 x 170 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 250 czk
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Download