PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie / Legal History Studies (Charles University journal; below referred to as PHS or Journal) is a scientific journal listed in the international prestigious database SCOPUS. The journal is published by Charles University in Prague under the guarantee of the Department of Legal History of the Faculty of Law of Charles University. It is published by the Karolinum Press. The journal focuses on the field of legal history and related topics.

Issue 1 of the Journal was published by the Czechoslovak Academy of Sciences Publishing in June 1955. The Journal was initially published by the Cabinet of Legal History of the Czechoslovak Academy of Science (CSAV), later by the Institute of State and Law (CSAV) and then by the Institute of Legal History of the Faculty of Law of Charles University.

PHS is issued three times a year in April, August, and December and it presents original scientific works/papers as well as reviews, annotations and news from the scientific field of legal history. It also introduces annotated texts of a legal history nature. PHS accepts manuscripts from domestic as well as foreign authors. Manuscripts submitted by foreign authors are published in original language, namely in English, Slovak, German, French, Italian or Polish.

PHS (ISSN 0079-4929) is registered in the Czech national ISSN centre (supervised by the State Technical Library). The Journal is registered by the Ministry of Culture of the Czech Republic according to Act No. 46/2000 Sb., on Rights and Liabilities for the Publishing of Periodicals and Change of Some Acts (Press Act), and it is allocated with registration number of periodical press MK E 18813.

PHS is an open journal and ensures open access to scientific data (Open Access). The entire content is released as open to the public on the web pages of the journal.

The journal is archived in Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 47 No 2 (2017)

Condictio ob turpem causam v justiniánském právu a její užití v právu moderním
Petr Dostalík

Proměny praxe Apelačního soudu po přijetí josefínského hrdelního řádu: trestání incestu v letech 1687–1727
Josef Vacek

Několik úvah k institutu poddanství a některým dalším právním otázkám z období předosvícenského absolutismu
Jiří Šouša

Historie publikace soudních rozhodnutí ve Spojených státech
Lukáš Králík

Stopadesáté výročí vydání Prosincové ústavy
Karel Malý

Právní rámec pražské asanace
Milan Šimandl

Political Crimes Phenomena: Courts’ Practice of Espionage Crimes in Lithuania 1919–1940
Sigita Černevičiūtė

Ústavní aspekty španělského přechodu k demokracii – od frankistické diktatury k právnímu státu
Radim Seltenreich

Sedmdesát let nové čínské ústavy
Michal Tomášek

Ústavní zakotvení České národní banky a bankovní unie
Zuzana Vostrá

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Církevní právo
Marek Novák

Katarina Zavacká: Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938–1945
Karel Malý

Jaromír Tauchen: Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945)
Pavel Maršálek

Cyril Horáček: Vzpomínky z mého života. Editoval Svatopluk Herc
Vendulka Valentová

Jan Kotous: Kapitoly z dějin českého právnického rodu Mokrých
Karel Malý

Marián Gajdoš – Stanislav Konečný: Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky. (1945–1953)
René Petráš

11. sjezd historiků, Olomouc 2017
Jiří Šouša

Konference Sexualita před soudem. Deviantní sexuální praktiky a jejich stíhání od 14. do 19. století
Jaromír Tauchen

Konference v Budapešti Kontinuita a diskontinuita státnosti a ústavního práva ve střední Evropě
René Petráš

240 x 170 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 250 czk
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Download