PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie
Faculty of Law, Charles University
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Czech Republic

E-mail: phs@prf.cuni.cz

Editor-in-Chief: Petra Skřejpková, e-mail: skrejpko@prf.cuni.cz, phone: +420 221 005 536

Executive editor: Kamila Stloukalová, e-mail: stloukalova@prf.cuni.cz, phone: +420 221 005 480

240 x 170 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 250 czk
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X