ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae is an academic journal published by Charles University, Prague. It features articles on school education in the wider socio-cultural context. It aims to contribute to our understanding and the development of school education, and to the reflection of teaching practice and educational policy.

ORBIS SCHOLAE, Vol 15 No 1 (2021)

Editorial
Dominik Dvořák

K teorii aktivního vzdělávacího obsahu v transdidaktickém pojetí
Jan Slavík, Tomáš Janík, Jiří Kohout, Tereza Češková, Pavel Mentlík, Petr Najvar

Střední článek ve vzdělávání: vymezení pojmu, přístupy a implikace pro vzdělávací politiku
Arnošt Veselý

Nástup do veřejné mateřské školy v České republice: sonda do adaptace rodiče
Eva Hejzlarová, Magdalena Mouralová, Kateřina Konrádová

Koncentrace kortizolu ve slinách v průběhu zátěžových situací u úzkostných a neúzkostných adolescentů
Kateřina Kubíková, Isabella Pavelková, Aneta Boháčová

Odešel Jan Průcha
Eliška Walterová

Fasora, L., Hanuš, J. Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury
Petr Knecht

230 x 157 mm
published: 3 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Download