ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae is an academic journal published by Charles University, Prague. It features articles on school education in the wider socio-cultural context. It aims to contribute to our understanding and the development of school education, and to the reflection of teaching practice and educational policy.

ORBIS SCHOLAE, Vol 13 No 2 (2019), 29–47

Vypracovanie domácich úloh v poškolských zariadeniach v premenách času

[Homework in Afterschool Programs and Its Transformations Over Time]

Zuzana Bánovčanová, Michaela Bieliková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2019.13
announced: 17. 09. 2019

abstract

Školské kluby detí (ŠKD) sú výchovno-vzdelávacím zariadením, v ktorom deti trávia (voľný) čas, kým sú ich rodičia v práci a nemôžu sa im venovať, často ani pomáhať s domácimi úlohami (DÚ). Príspevok sa zameriava na ŠKD v oblasti prípravy na vyučovanie a písania si DÚ. Tie tvoria súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti týchto zariadení už od vzniku prvých opatrovní (útulkov) na našom území. Orientuje sa aj na ozrejmenie funkcií voľného času a poškolských zariadení, ktoré sa v jednotlivých zariadeniach a obdobiach menili vzhľadom na samotnú prípravu na vyučovanie. Príspevok prináša periodizáciu spôsobu realizácie DÚ vzhľadom na dominantné postavenie jednotlivých funkcií v týchto zariadeniach. Spôsoby realizácie prípravy na vyučovanie v jednotlivých obdobiach čerpá príspevok priamo z dostupných dobových príručiek a dokumentov pre vychovávateľky. Z nich vyplýva, že do popredia vystupuje v každom období najmä sociálna funkcia, ktorej obsah a zámer sa menia vzhľadom na ideológiu a politiku štátu.

keywords: homework; after school programs; schooling preparation; children’s after school club

references (66)

1. Adams, G., Tout, M., & Zaslow, K. (2007). Early care and education for children in low-income families: Patterns of use, quality, and potential policy implications. Dostupné z https://www.urban.org/research/publication/early-care-and-education-children-low-income-families CrossRef

2. Adams, G., Tout, M., & Zaslow, K. (2007). Early care and education for children in low-income families: Patterns of use, quality, and potential policy implications. Dostupné z https://www.urban.org/research/publication/early-care-and-education-children-low-income-families CrossRef

3. Beck, E. L. (1999). Prevention and intervention programming: Lessons from an after-school program. Urban Review, 31(1), 107-124. CrossRef

4. Beck, E. L. (1999). Prevention and intervention programming: Lessons from an after-school program. Urban Review, 31(1), 107-124. CrossRef

5. Bieliková, M. (2018). Analýza výchovných programov školských klubov detí. Pedagogika.sk, 9(3), 135-149.

6. Bieliková, M. (2018). Analýza výchovných programov školských klubov detí. Pedagogika.sk, 9(3), 135-149.

7. Corno, L., & Xu, J. (2004). Homework as the job of childhood. Theory Into Practice, 43(3), 227-233. CrossRef

8. Corno, L., & Xu, J. (2004). Homework as the job of childhood. Theory Into Practice, 43(3), 227-233. CrossRef

9. Cosden, M., Morrison, L., Albanese, A. L., & Macias, S. (2001). When homework is not homework: After-school programs for homework assistance. Educational psychologist, 36(3), 211-221. CrossRef

10. Cosden, M., Morrison, L., Albanese, A. L., & Macias, S. (2001). When homework is not homework: After-school programs for homework assistance. Educational psychologist, 36(3), 211-221. CrossRef

11. Cosden, M., Morrison, G., Gutierrez, L., & Brown, M. (2004). The effects of homework programs and after-school activities on school success. Theory into Practice, 43(3), 220-226. CrossRef

12. Cosden, M., Morrison, G., Gutierrez, L., & Brown, M. (2004). The effects of homework programs and after-school activities on school success. Theory into Practice, 43(3), 220-226. CrossRef

13. Dedeková, N., Vaňková, I., Macko, A., & Mesiar, A. (1960). Niektoré výchovno-vzdelávacie otázky v družinách mládeže. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

14. Dedeková, N., Vaňková, I., Macko, A., & Mesiar, A. (1960). Niektoré výchovno-vzdelávacie otázky v družinách mládeže. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

15. Epstein, J. L. (1988). Homework practices, achievements, and behaviors of elementary school students. (Research report).. Dostupné z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED301322.pdf

16. Epstein, J. L. (1988). Homework practices, achievements, and behaviors of elementary school students. (Research report).. Dostupné z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED301322.pdf

17. Eren, O., & Henderson, D. J. (2011). Are we wasting our children's time by giving them more homework? Economics of Education Review, 30(5), 950-961. CrossRef

18. Eren, O., & Henderson, D. J. (2011). Are we wasting our children's time by giving them more homework? Economics of Education Review, 30(5), 950-961. CrossRef

19. Groch, J., & Valovič, Š. (1963). Hygiena školských družín. Martin: Osveta.

20. Groch, J., & Valovič, Š. (1963). Hygiena školských družín. Martin: Osveta.

21. Hájek, B., Hofbauer, B., & Pávková, J. (2008). Pedagogické ovlivňování volného času. Praha: Portál.

22. Hájek, B., Hofbauer, B., & Pávková, J. (2008). Pedagogické ovlivňování volného času. Praha: Portál.

23. Halpern, R. (1992). The role of after-school programs in the lives of inner-city children: A study of the "Urban Youth Network". Child Welfare: Journal of Policy, Practice, and Program, 71(3), 215-230.

24. Halpern, R. (1992). The role of after-school programs in the lives of inner-city children: A study of the "Urban Youth Network". Child Welfare: Journal of Policy, Practice, and Program, 71(3), 215-230.

25. Chen, Ch., & Stevenson, H. W. (1989). Homework: A cross-cultural examination. Child Development, 60(3), 551-561. CrossRef

26. Chen, Ch., & Stevenson, H. W. (1989). Homework: A cross-cultural examination. Child Development, 60(3), 551-561. CrossRef

27. Cho, J., & Huang, D. (2009). Academic enrichment in high functioning homework afterschool programs. Journal of Research in Childhood Education, 23(3), 382-392. CrossRef

28. Cho, J., & Huang, D. (2009). Academic enrichment in high functioning homework afterschool programs. Journal of Research in Childhood Education, 23(3), 382-392. CrossRef

29. Johnson, T. S., & McComb, E. M. (2008). Homework help in afterschool programs: Literature review. Dostupné z http://www.sedl.org/afterschool/toolkits/homework/pdf/hw_lit_rev.pdf

30. Johnson, T. S., & McComb, E. M. (2008). Homework help in afterschool programs: Literature review. Dostupné z http://www.sedl.org/afterschool/toolkits/homework/pdf/hw_lit_rev.pdf

31. Johnston, A. L. (2011). Implementing an afterschool intervention program at Castle Rock Middle School in seventh grade science and other core classes [Dizertačná práca]. Montana State Univesity: Montana.

32. Johnston, A. L. (2011). Implementing an afterschool intervention program at Castle Rock Middle School in seventh grade science and other core classes [Dizertačná práca]. Montana State Univesity: Montana.

33. Kaščák, O. & Pupala, B. (2012). Škola zlatých golierov: vzdelávanie v ére neoliberalismu. Praha: Sociologické nakladatelství.

34. Kaščák, O. & Pupala, B. (2012). Škola zlatých golierov: vzdelávanie v ére neoliberalismu. Praha: Sociologické nakladatelství.

35. Kratochvílová, E. (2010). Pedagogika voľného času: výchova v čase mimo vyučovania v pedagogickej teórii a praxi. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.

36. Kratochvílová, E. (2010). Pedagogika voľného času: výchova v čase mimo vyučovania v pedagogickej teórii a praxi. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.

37. Mahoney, J. L., Parente, M. E., & Zigler, E. F. (2009). Afterschool programs in America: Origins, growth, popularity, and politics. Journal of Youth Development, 4(3), 23-42. CrossRef

38. Mahoney, J. L., Parente, M. E., & Zigler, E. F. (2009). Afterschool programs in America: Origins, growth, popularity, and politics. Journal of Youth Development, 4(3), 23-42. CrossRef

39. Minárechová, M. & Bánovčanová, Z. (2016). Komparácia slovenských a českých školských klubov (družín) s vybranými krajinami. Pedagogická orientace, 26(2), 228-251. CrossRef

40. Minárechová, M. & Bánovčanová, Z. (2016). Komparácia slovenských a českých školských klubov (družín) s vybranými krajinami. Pedagogická orientace, 26(2), 228-251. CrossRef

41. MŠMT ČR (2002). Metodický pokyn k postavení, organizaci a činnosti školních družin.. (2002). Dostupné z http://www.msmt.cz/mladez/metodicky-pokyn-k-postaveni-organizaci-a-cinnosti-skolnich-druzin

42. MŠMT ČR (2002). Metodický pokyn k postavení, organizaci a činnosti školních družin.. (2002). Dostupné z http://www.msmt.cz/mladez/metodicky-pokyn-k-postaveni-organizaci-a-cinnosti-skolnich-druzin

43. Mullan, K. (2012). School's out - after-school's in: Children's after-school care arrangements and activities. In G. Daraganova, B. Maguire, J. Kaspar, & B. Edwards (Eds.), The longitudinal study of Australian children: Annual statistical report 2012. Dostupné z https://data.growingupinaustralia.gov.au/pubs/asr/2012/ch6asr2012.pdf

44. Mullan, K. (2012). School's out - after-school's in: Children's after-school care arrangements and activities. In G. Daraganova, B. Maguire, J. Kaspar, & B. Edwards (Eds.), The longitudinal study of Australian children: Annual statistical report 2012. Dostupné z https://data.growingupinaustralia.gov.au/pubs/asr/2012/ch6asr2012.pdf

45. Noam, G. G., Biancarosa, G., & Dechausay, N. (2002). Learning beyond school: Developing the field of afterschool education. Cambridge: Harvard Graduate School of Education.

46. Noam, G. G., Biancarosa, G., & Dechausay, N. (2002). Learning beyond school: Developing the field of afterschool education. Cambridge: Harvard Graduate School of Education.

47. Opata, R. (1980). Teória a prax mimotriednej výchovy. Bratislava: SPN.

48. Opata, R. (1980). Teória a prax mimotriednej výchovy. Bratislava: SPN.

49. Pávková, J., Hájek, B., Hofbauer, B., Hrdličková, V., & Pavlíková, A. (2008). Pedagogika volného času: teorie, praxe a perspektivy výchovy mimo vyučovaní a zařízení volného času. Praha: Portál.

50. Pávková, J., Hájek, B., Hofbauer, B., Hrdličková, V., & Pavlíková, A. (2008). Pedagogika volného času: teorie, praxe a perspektivy výchovy mimo vyučovaní a zařízení volného času. Praha: Portál.

51. Podešva, B. (1952). Práca v družinách mládeže: príručka pre vychovávateľky. Bratislava: Štátne nakladateľstvo.

52. Podešva, B. (1952). Práca v družinách mládeže: príručka pre vychovávateľky. Bratislava: Štátne nakladateľstvo.

53. Posner, J. K., & Vandell, D. L. (1999). After-school activities and the development of low-income urban children: A longitudinal study. Developmental Psychology, 35(3), 868-879. CrossRef

54. Posner, J. K., & Vandell, D. L. (1999). After-school activities and the development of low-income urban children: A longitudinal study. Developmental Psychology, 35(3), 868-879. CrossRef

55. Sarampote, N., Bassett, H. H., & Winsler, A. (2004). Afterschool care: Child outcomes and recommendation for research and policy. Child Youth Care Forum, 33(5), 329-348. CrossRef

56. Sarampote, N., Bassett, H. H., & Winsler, A. (2004). Afterschool care: Child outcomes and recommendation for research and policy. Child Youth Care Forum, 33(5), 329-348. CrossRef

57. Špánik, M. (1990). Výchova mimo vyučovania. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava.

58. Špánik, M. (1990). Výchova mimo vyučovania. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava.

59. Tvorba výchovných programov v školských zariadeniach (ukážka). (2009). Bratislava: SPÚ. Dostupné z https://www.minedu.sk/data/att/4107.pdf

60. Tvorba výchovných programov v školských zariadeniach (ukážka). (2009). Bratislava: SPÚ. Dostupné z https://www.minedu.sk/data/att/4107.pdf

61. Walker, J. M. T., Hoover-Dempsey, K. V., Whetsel, D. R, & Green, Ch. L. (2004). Parental involvement in homework: A review of current research and its implications for teachers, afterschool program staff, and parent leaders. Dostupné z http://www.gse.harvard.edu/hfrp/projects/fine/resources/research/homework.html

62. Walker, J. M. T., Hoover-Dempsey, K. V., Whetsel, D. R, & Green, Ch. L. (2004). Parental involvement in homework: A review of current research and its implications for teachers, afterschool program staff, and parent leaders. Dostupné z http://www.gse.harvard.edu/hfrp/projects/fine/resources/research/homework.html

63. Zákon Národnej rady Slovenskej Republiky 279/1993, o školských zariadeniach.

64. Zákon Národnej rady Slovenskej Republiky 279/1993, o školských zariadeniach.

65. Zákon 186/1960 Zb., o sústave výchovy a vzdelávania.

66. Zákon 186/1960 Zb., o sústave výchovy a vzdelávania.

Creative Commons License
Vypracovanie domácich úloh v poškolských zariadeniach v premenách času is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
published: 3 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Download