AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) is an academic journal published by Charles University. It publishes scholarly articles in a large number of disciplines (English, German, Greek and Latin, Oriental, Romance and Slavonic studies, as well as in phonetics and translation studies), both on linguistic and on literary and cultural topics. Apart from articles it publishes reviews of new academic books or special issues of academic journals.

The journal is indexed in CEEOL, DOAJ, EBSCO, and ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2021 No 2 (2021)

Editorská poznámka
Jana Králová

Překlady Josefa Lindy ze Shakespeara
Bohuslav Mánek

Pustá země T. S. Eliota ve dvou českých překladech
Petr Eliáš

The Eve of St. Agnes ve dvou novějších českých překladech
Zuzana Šťastná

Pasternakův Hamlet a Stalinova hrůzovláda
Stanislav Rubáš

La traducción religiosa en España en el siglo XV
Antonio Bueno García

Překlady české literatury v Mexiku: příběhy geneze překladu z pohledu překladatelů
Karolína Strnadová

Umělá inteligence a tlumočníci – víme, co nás čeká?
Ivana Čeňková

Analýza studentských praxí a dobrovolného tlumočení na Ústavu translatologie FF UK
Veronika Trusová

On-line výuka tlumočnických seminářů (na příkladu pražského Ústavu translatologie FF UK)
Petra Mračková Vavroušová, Jana Pokojová

Dištančná výučba tlumočníckych predmetov počas dvoch semestrov z pohľadu študentov
Miroslava Melicherčíková

Estudio de la variación fraseológica diatópica del español de España y de Argentina basado en corpus de sentencias: propuestas de traducción al alemán
Analía Cuadrado Rey

Bohuslav Mánek pětasedmdesátiletý
Olga Vraštilová

Oľga Wrede (2020) Theoretisch-pragmatische Reflexionen zur interlingualen Übersetzung ausgewählter Textsorten des Strafprozessrechts
Michal Dvorecký

Edita Gromová, Natália Rondziková, Igor Tyšš (eds.) (2021) Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach
Martina Kutková

Tomáš Svoboda (ed.) (2019) Překlady pro EU. Institucionální překlad v kontextu institucí a orgánů Evropské unie
Ivo Petrů

Antonio Bueno García, Jana Králová, Pedro Mogorrón (eds.) (2020) De la hipótesis a la tesis en traducción e interpretación
Jana Pešková

María Dolores Rodríguez Melchor, Ildikó Horváth, Kate Ferguson (eds.) (2020) The Role of Technology in Conference Interpreter Training
Marie Přibylová

230 x 157 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Download