AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 61 No 4 (2015)

Předmluva
Harald Christian Scheu, René Petráš

Menšinové jazyky a topografická označení v historii Československa
René Petráš

Jazykový zákon (1920): česká odplata, upevňování národního charakteru státu, hospodářsko-sociální pragmatismus, nebo kultivace tradice bilingvismu? K názorům české veřejnosti na významy státního jazyka
Blanka Soukupová

Dvojjazyčné označování měst a obcí dle Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin
Monika Forejtová

Používání menšinových jazyků v České republice – úřední styk a vícejazyčné názvy
David Kryska

Jazyková práva národnostních menšin na Slovensku: úřední styk a topografické údaje z hlediska standardu jazykové spravedlnosti
Jaroslav Větrovský

Status menšinových jazyků v německém právu – právo na topografická označení a na užívání jazyka ve veřejné sféře
Martina Fraňková

Používání menšinových jazyků ve styku se správními orgány a soudy v Jižním Tyrolsku
Harald Christian Scheu

On Some Rights of National Minorities in Poland
Jarosław Sułkowski

Používání menšinových jazyků v úředním styku pohledem národnostních menšin a orgánů místní samosprávy
Andrej Sulitka

Právní status menšinových jazyků ve Velké Británii. Případ velšského jazyka ve Walesu
Klára Hrdličková

Úprava dvojjazyčných topografických označení v Jižním Tyrolsku
Harald Christian Scheu

Německo a německá menšina
Lukáš Novotný

Tradice mezinárodněprávní ochrany menšin a iniciativy „mateřských států“ menšin
René Petráš

Krajanské zákony v kontexte menšinovej legislatívy
Ivan Halász

Postavení „mateřské země“ a příbuzné menšiny z hlediska mezinárodní ochrany lidských práv
Harald Christian Scheu

Menšiny bez hranic?
Helena Hofmannová

Možnosti podpory Ukrajiny a krajanům na Ukrajině ze strany České republiky jako člena EU
Monika Forejtová

Legalita ozbrojené intervence na ochranu krajanů
Veronika Bílková

Zájem České republiky o Čechy žijící v zahraničí na pozadí situace ve Slovenské republice (od vystěhovalectví přes exulantství k moderní diaspoře)
Stanislav Brouček

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download