Poezie jako jeden z nejstarších lidských projevů a základních způsobů slovesného vyjádření byla vždy cenným východiskem pro teoretické uvažování. Edice Studia poetica přináší významné překladové i české texty, které poezii zkoumají nejen v rámci literární vědy, ale též v širších souvislostech s filosofií, uměním a aktuálními tendencemi v teoretickém myšlení. Edici řídí Josef Hrdlička, Mariana Machová a Justin Quinn.