tištěná kniha e-kniha
Dotek poezie

Dotek poezie

O otázkách lyrického oslovení

Waters, William

témata: literární věda
edice: Studia poetica

brožovaná, 234 str., 1. vydání
překlad: Šťastná, Zuzana
vydáno: září 2023
ISBN: 978-80-246-5471-3
doporučená cena: 310 Kč

E-shop

Anotace

V okamžiku, kdy čteme báseň nebo jí nasloucháme, se odehrává něco pozoruhodného. Můžeme skutečně říct, že jsme tím, ke komu se obrací a komu je určena? Není vztah, který si s námi utváří, mnohem složitější, a to i tehdy nebo právě tehdy, kdy se nás její text přímo dotýká? William Waters prostřednictvím detailního čtení poezie autorů jako Rilke, Dickinsonová, Bishopová nebo Ashbery ukazuje, jakým způsobem nás básně vtahují a začleňují do komplikované hry odehrávající se mezi jazykem a světem, v níž jsme jen jedním z aktérů, nikoli nutně konečným adresátem lyrického oslovení.

Recenze

Vykládat znamená rozvést myšlenku do slov – i tam, kde nám idea přijde samozřejmá. Waters ukazuje, že detailní rozbor je nezbytný, protože teprve od něj se můžeme odrážet k hlubšímu porozumění souvislostí. Můžeme však ve výkladu dosáhnout něčeho, co lze nazvat přesností? Nebo kýžená exaktnost v důsledku potlačuje bohaté spektrum asociací, souvztažností a nápadů, zužuje interpretační amplifikace? Waters ale usiluje spíše o omezení výkladové rozvolněnosti, neurčitosti a nahodilosti, kdy se vykladač chytá spíš momentální nálady a (pseudo)originálních reflexí než konsekvencí určených textem. Má-li být interpretace vyzváním ta cestu, neměla by být blouděním, řekl by asi autor.
Jiří Zizler (Souvislosti 1/2024)

Akce k titulu

  • Poezie v otázkách

    Večerem věnovaným edici Studia poetica a posledním dvěma vydaným svazkům provedli Josef Hrdlička, Mariana Machová, Justin Quinn, Daniela Theinová a Josef Vojvodík.

Nejnovější tituly v edici