tištěná kniha e-kniha
Poezie v exilu

Poezie v exilu

Čeští básníci za studené války a západní básnická tradice

Hrdlička, Josef

témata: bohemistika, literární věda
edice: Studia poetica

brožovaná, 286 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2020
ISBN: 978-80-246-4671-8
doporučená cena: 340 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Josefa Hrdličky otevírá otázku, co je exilová poezie a zda představuje podobně významnou oblast jako milostná či přírodní lyrika. Složitý a proměnlivý fenomén exilu sleduje na příkladech literárních textů od antiky do současnosti a na pozadí historické poetiky exilu se zabývá českými básníky, kteří odešli ze své země po roce 1948 a výrazně se podíleli na literatuře psané v zahraničí. Na básních Ivana Blatného, Milady Součkové, Ivana Diviše či Petra Krále ukazuje kontinuitu i proměny západní tradice a obraznosti exilu.

Recenze

Knihu, o které hovoříme, otevírám otázkou, zda pojem exilové poezie má vůbec smysl a jak s ním pracovat. A žádnou jasnou odpověď jsem na to nenašel — jen řadu dalších otázek a básní, které se k nim stavějí různě. Spíš bych se na věc díval z druhé strany: víme, že některé básně byly napsány v exilu, což také není nijak jednoznačný pojem, nebo s pocitem vyloučení. Jsou tyto básně v něčem odlišné od básní psaných v „normálních“ podmínkách? Velké téma je existenciální pocit vyhnanství: jako exulant se můžete cítit i ve své vlasti. A obě dvě polohy se spolu často pojí.
- z rozhovoru Jakuba Pavlovského s Josefem Hrdličkou pro H7O (3. 11. 2020)

Akce k titulu

  • Poezie v otázkách

    Večerem věnovaným edici Studia poetica a posledním dvěma vydaným svazkům provedli Josef Hrdlička, Mariana Machová, Justin Quinn, Daniela Theinová a Josef Vojvodík.

Nejnovější tituly v edici