Původní i přeložené výkladové texty, studie přinášející nové a netradiční pohledy na společenské problémy a antologie překladů k tématům, která u nás nejsou dobře badatelsky zpracována. Jsou určeny především pro studenty a pedagogy vysokých, vyšších odborných i středních škol.
Edici řídí: Helena Kubátová, Alena Miltová, Jiří Ryba.
Dějiny klasické sociologie

Dějiny klasické sociologie

Keller, Jan

Kniha podává výklad dějin sociologického myšlení s přihlédnutím k proměnám, jimiž prochází moderní společnost v dnešní době. Autor vycház...

vydáno: listopad 2022
doporučená cena: 470 Kč

E-shop

Hledání souvislostí

Hledání souvislostí

Hroch, Miroslav

Tato kniha není určena jen historikům, ale každému, koho zajímá minulost nejen jako pestrá mozaika událostí, ale jako složitý a rozporupl...

Esej z komparativních dějin Evropy

vydáno: březen 2022
doporučená cena: 365 Kč

E-shop

Sociální teorie

Sociální teorie

Joas, HansKnöbl, Wolgang

Kniha obsahuje čtyři vybrané kapitoly (přednášky) z rozsáhlé knihy Sozialtheorie: zwanzig einführende Vorlesungen, která vyšla v němčině ...

Vybrané přednášky

vydáno: červenec 2020
doporučená cena: 490 Kč

E-shop

Strany, volby a demokracie

Strany, volby a demokracie

Novák, Miroslav (ed.)

Kniha Strany, volby a demokracie se s důrazem na dílo a odkaz tří světově významných politologů – Maurice Duvergera, Giovanniho Sartoriho...

Od Duvergera k Sartorimu a dále

vydáno: listopad 2016
doporučená cena: 499 Kč

E-shop

Počátky sociologie ve střední Evropě

Počátky sociologie ve střední Evropě

Janák, Dušan a kol.

Kniha pojednává o počátcích sociologie ve střední Evropě, která je definována úžeji a geopoliticky: je zaměřena na počátky sociologie v  ...

Studie k formování sociologie jako vědy v Polsku, českých zemích, na Slovensku a v Maďarsku

vydáno: prosinec 2014
doporučená cena: 375 Kč

E-shop

Důvěra a demokracie

Důvěra a demokracie

Sedláčková, Markéta

Kniha nabízí analytický pohled na fungování současných demokracií z perspektivy důvěry. V rámci demokratického systému vymezujeme tři zák...

Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích

vydáno: prosinec 2012
doporučená cena: 290 Kč

E-shop