Součástí edice Studie jsou původní a překladové texty domácích a zahraničních autorů, které významným způsobem přispívají k rozvoji sociálněvědního poznání. Tematicky se dotýkají široké škály společenských problémů. Ty jsou předmětem sociologické reflexe, zahrnují teoretické rámování a oporu v empirických datech. Edici řídí: Miloš Havelka, Jiří Šafr, Jiří Ryba, Alena Miltová