tištěná kniha
Konfrontace hodnot v pozdní modernitě
SLON – Studie

Konfrontace hodnot v pozdní modernitě

Česko a Hlučínsko v evropském kontextu

Zich, FrantišekAnýžová, Petra a kol.

edice: SLON – Studie

brožovaná, 301 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2016
ISBN: 978-80-7419-241-8
doporučená cena: 319 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se zabývá působením modernizačních a globalizačních trendů na hodnotové orientace, normy a klíčové aspekty životního způsobu české a hlučínské populace v evropském kontextu. Autoři vycházejí z teoretické koncepce S. H. Schwartze a analyzují rozsáhlé empirické zdroje vlastního šetření (2014) a mezinárodních šetření (European Social Survey 2012, European Values Study 2008).
Práce je zaměřena především na projevy modernizace dotýkající se hodnotové orientace obyvatel a způsobu jejich myšlení ve vztahu k sekularizaci současné společnosti, uspořádání mezilidských vztahů v rodině, podobě sociálního kapitálu a proměnám způsobu života.
Poznatky z lokálního výzkumu na Hlučínsku jsou porovnávány s modernizací v ČR i dalších evropských zemích a umožňují autorům klást otázky po povaze univerzalizace současného způsobu života. Autoři a autorky se snaží hlouběji pochopit také roli regionálních společenství v průběhu modernizačních a globalizačních procesů.

Lze se ubránit modernizačním vlivům?
Jak ovlivňuje silná národní identita procesy evropeizace a naopak jak procesy evropeizace ovlivňují národní identitu?
Jaká je budoucnost hlučínských tradic a tradicionalismu obecně?

Nejnovější tituly v edici