tištěná kniha
Politické dopady zadlužování malých obcí v České republice
SLON – Studie

Politické dopady zadlužování malých obcí v České republice

Případová studie Karlovarského kraje 2010–2014

Hornek, Jakub

edice: SLON – Studie

brožovaná, 348 str., 1. vydání
vydáno: 2016
ISBN: 978-80-7419-242-5
doporučená cena: 666 Kč

E-shop

Anotace

Tato kniha se snaží postihnout politické dopady kritického zadlužení malých obcí v České republice. Autor upozorňuje na možné příčiny a podmínky, které mohou v důsledku zadlužení vést až k potencionálnímu zhroucení malých obcí. Vychází při tom z empirické studie tří malých kriticky zadlužených obcí Karlovarského kraje (Bublavy, Nebanic a Pramenů). Pracuje rovněž s daty, která získal na základě dotazování starostek a starostů Karlovarského kraje.
Právě malé obce mohou být kvůli svým finančním možnostem zranitelné, jelikož hospodaří s nízkými příjmy a jsou tudíž nuceny financovat obecní rozvoj z cizích zdrojů. V případě nákladných a chybných investic mohou pak obecní dluhy nabýt kritických hodnot, které místní samosprávy nejsou schopny splácet a bývá na ně uvalena exekuce. Kritické zadlužení negativně ovlivňuje jak rozsah poskytování veřejných služeb občanům, tak podobu místní demokracie.

Proč je pro Českou republiku významná právě zkušenost malých obcí? Jaké důsledky má kritická zadluženost malých obcí pro jejich občany?
Jak je vláda České republiky připravena na kritické zadlužení obcí a jaký recept nabízí pro jeho řešení?
Jak ovlivňuje kritická zadluženost podobu místní demokracie?
Je pro představitele kriticky zadlužených malých obcí jednou z cest z kritické obecní situace slučování obcí nebo meziobecní spolupráci?
Jakou zkušenost lze získat z příkladu dluhem dlouhodobě paralyzované obce Prameny?

Nejnovější tituly v edici