Monografie zpracované zpravidla na základě badatelských projektů, originální práce našich i zahraničních autorů. Všechny knihy této edice obsahují rejstříky, mnohé jsou doplněny o schémata, obrázky, tabulky, grafy apod.
Edici řídí: Miloš Havelka, Jiří Šafr, Jiří Ryba, Alena Miltová.
Peníze a politika

Peníze a politika

Vymětal, Petr

Kniha nabízí jedinečný pohled na financování politiky, zejména politických stran a volebních kampaní v ČR, a to od počátku 90. let až po ...

Financování politických stran a volebních kampaní v České republice

vydáno: říjen 2020
doporučená cena: 699 Kč

E-shop

Národní identity a identifikace

Národní identity a identifikace

Vlachová, Klára (ed.)

Kniha je věnována národní identitě Čechů a Češek z různých pohledů. Lidé mají tolik sociálních identit, kolika sociálních skupin jsou čle...

Česká republika – Visegrádská čtyřka – Evropská unie

vydáno: 2015
doporučená cena: 269 Kč

E-shop

Ztracený Humboldtův ráj

Ztracený Humboldtův ráj

Šima, KarelPabian, Petr

Je jednota výzkumu a výuky samozřejmým a nezbytným základem moderního vysokého školství? Shodují se na tom akademické elity všech západní...

Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství

vydáno: 2013
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Paměť míst

Paměť míst

Szaló, Csaba

Místa našeho pobývání nás upozorňují na lidskou schopnost otevřít se minulosti, jež nikdy nemohla být naší minulostí ve smyslu prožité př...

Kulturní sociologie vzpomínání

vydáno: prosinec 2017
doporučená cena: 275 Kč

E-shop

Nebezpečné známosti

Nebezpečné známosti

Stöckelová, Tereza

Otázka, co věda přináší společnosti, je na místě. Odpověď vědní politiky na ni se však dnes pohybuje v úzkém pojetí, které jako užitek ro...

O vztahu sociálních věd a společnosti

vydáno: listopad 2012
doporučená cena: 225 Kč

E-shop

Je vědění moc?

Je vědění moc?

Stehr, NicoAdolf, Marian

Téměř vše, co děláme, se zakládá na vědění o světě kolem nás: jak se ráno oblékáme, jak si vedeme v práci, jak jednáme s jinými lidmi – t...

Poznatky o vědění

vydáno: listopad 2018
doporučená cena: 280 Kč

E-shop

Struktury významu

Struktury významu

Skovajsa, Marek

Kniha se zabývá otázkou relativní váhy kultury v poměru k materiálním podmínkám sociálního života při působení na lidské jednání. Kultura...

Kultura a jednání v současné sociální teorii

vydáno: 2013
doporučená cena: 290 Kč

E-shop