tištěná kniha
Hledání stop sociologie v nesociologických  vědách
SLON – Studie

Hledání stop sociologie v nesociologických vědách

Vodáková, Olga

edice: SLON – Studie

brožovaná, 178 str., 1. vydání
vydáno: 2014
ISBN: 978-80-7419-180-0
doporučená cena: 269 Kč

E-shop

Anotace

Kniha, jež vznikla v rámci projektu „Dějiny a současnost české sociologie“, zkoumá vliv sociologie na jiné vědní obory (případně vliv oboustranný), a to specificky v Českých zemích, resp. Československu a České republice. Zabývá se doposud nepříliš prozkoumanou problematikou vlivu sociologie (a to primárně sociologie české) na vybrané vědní obory v českém prostředí, její intervence a vstupování do nich: konkrétně do uměnovědných oborů, etologie a archeologie. Vztahy sociologie a ostatních vědních oborů jsou pouze načrtnuty, stejně jako historické období předcházející vzniku sociologie jako samostatného vědního oboru. Kniha se snaží inspirovat k dalšímu zkoumání na tomto poli. Nedílnou součástí publikace jsou přílohy složené především z dobových úryvků textů dokumentujících přítomnost sociologie i tam, kde bychom ji nečekali.

Které vědní obory může sociologie „infikovat“ a které jsou „imunní“?
Jde mezi vědními obory o vědomou či nevědomou „spolupráci“?
Je možné hledat stopy sociologie v době, kdy ještě sociologie jako obor neexistovala?
Jakou roli hrála sociologie v české umělecké avantgardě?
Věděli autoři a autorky vzpomínkové literatury, že jsou sociology amatéry?
A věděli to romanopisci?
Proč se etologie k sociologii nehlásí, ale archeologie to dělá?

Nejnovější tituly v edici