tištěná kniha
Peníze a politika
SLON – Studie

Peníze a politika

Financování politických stran a volebních kampaní v České republice

Vymětal, Petr

edice: SLON – Studie

brožovaná, 386 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2020
ISBN: 978-80-7419-289-0
doporučená cena: 699 Kč

E-shop

Anotace

Kniha nabízí jedinečný pohled na financování politiky, zejména politických stran a volebních kampaní v ČR, a to od počátku 90. let až po současnost, přičemž mezníkem je novelizace zákonů v roce 2016, jež ukončila některé možnosti netransparentního financování, které politické strany a politická hnutí „v mezích zákona“ do této doby využívaly. Ale i po novelizaci zůstal určitý prostor pro propojení politiky a byznysu prostřednictvím politických financí. Autor situaci s financováním politiky v České republice zasazuje do kontextu teoretických modelů a praktických mezinárodních zkušeností, zejména v Evropě, což umožňuje hlubší pochopení politických souvislostí. Řada odborníků nesporně ocení také empirickou část, která prezentuje a analyzuje obsáhlá data o financování a hospodaření českých politických stran a hnutí a data z monitoringů volebních kampaních, která v takovémto rozsahu a hloubce analýzy nebyla dosud publikována. Práce tak může oslovit nejen protikorupční nevládní organizace, ale i státní správu a politické subjekty, které boj proti korupci myslí vážně. Zároveň publikace přispívá k pochopení podoby politického stranictví a stranického soutěžení v ČR a může být využívána i ve výuce politologie při studiu českého politického, respektive stranického systému.

Nejnovější tituly v edici