Práce na aktuální společenská či politická témata určené širšímu okruhu čtenářů.
Edici řídí: Jan Maršálek