Edice, jejíž téma určuje Praha jako historický kulturní fenomén, si klade za úkol výstižným a zasvěceným způsobem ukázat tisíciletý vývoj města s jeho hmotnými a duchovními proměnami i jeho pověstný genius loci, a tak i napomáhat k šíření povědomí o české kultuře a vzdělanosti. Náměty jednotlivých svazků vycházejí z průsečíků vertikálních a horizontálních časových linií, aby představily plastické panorama středoevropské metropole, jejíž kontury vedle události a hnutí určovaly i myšlenky a činy osobností. Pandánem svazků soustředných na město a vrstvení historických stylů je monografické zpracování obecnějších témat, jež toto historické vrstvení protínají. Standardní svazek edice sestává ze souhrnného výkladu tématu provázeného dokumentačními obrázky a „procházky Prahou“, kterou tvoří komentovaný soubor fotografií dochovaných památek. Publikace doplňuje přehled významných osobností, lokalizační rejstřík s mapkou objektů a autorská bibliografie. Edice spolupracuje s respektovanými českými historiky umění a fotografy. Grafická úprava Zdeněk Ziegler. Řídí Milada Motlová. Vychází v ČJ a AJ.
Praha Karla IV.

Praha Karla IV.

Royt, Jan

PRAHA KARLA IV. přináší barvitý obraz hlavního města Království českého v období vrcholící gotické kultury a umění na pozadí historických...

vydáno: duben 2016
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Praha - město a řeka

Praha - město a řeka

Bečková, Kateřina

Praha – město a řeka Pro vzhled, charakter a život Prahy je od jejího vzniku zcela zásadním faktorem Vltava, řeka, jejíž tok připravil re...

vydáno: říjen 2015
doporučená cena: 365 Kč

E-shop

Praha rudolfínská

Praha rudolfínská

Fučíková, Eliška

Praha rudolfínská přivádí čtenáře do časů vlády Rudolfa II. (1576–1611), kdy se Praha stává metropolí Svaté říše římské a pražský císařsk...

vydáno: prosinec 2014
doporučená cena: 365 Kč

E-shop