REFLEXE
REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2021 No 61 (2021), 21–46

Aristotelská logika jako nástroj řešení problémů

[Aristotleʼs Logic as a Problem-Solving Tool]

Matyáš Havrda

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2022.2
zveřejněno: 28. 02. 2022

Abstract

This paper argues that the traditional description of Aristotelian logic as a “tool” (organon) of philosophy corresponds to the instrumental role of Aristotle’s logical investigations in the context of dialectical debates and scientific inquiry. Aristotle investigates propositions and their mutual relations within arguments to provide a tool for the discovery of premisses which could serve to refute or establish a conclusion regarding a particular problem. This is obviously so in the Topics, where problems are limited to the question of whether an attribute belongs to a subject or not; but it is also true in the Analytics, where problems include the questions of why an attribute belongs to a subject or what a particular state of affairs, which can be analysed into a predicative relation, is. Basing itself mainly on Prior Analytics I,27–8 and Alexander’s commentary on these chapters, the paper shows how the classification of syllogistic modes in the Prior Analytics, in addition to and inclusive of the classification of predicates and propositions in the Topics, is supposed to be helpful in solving both dialectical and scientific problems.

Creative Commons License
Aristotelská logika jako nástroj řešení problémů is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 128 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení