REFLEXE
REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2021 No 61 (2021), 47–69

Čtení literárního díla jako fenomenologický problém

[Reading of Literary Work as a Phenomenological Problem]

Vít Zeman

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2022.3
zveřejněno: 28. 02. 2022

Abstract

The article focuses, from the perspective of phenomenology of reading, on Bertolt Brecht’s brief remark regarding the transformation of addressed to non-addressed writing. In the first part, I present Brecht’s text against the background of discussions about chirographic culture. In the second part, I provide a phenomenological outline of the structure and architecture of the literary work. In the conclusion, I questions Brecht’s remark against the background of the results of the previous phenomenological inquiry.

Creative Commons License
Čtení literárního díla jako fenomenologický problém is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 128 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení