REFLEXE
REFLEXE
Časopis Reflexe byl založen v r. 1985 Ladislavem Hejdánkem a do r. 1989 vyšla tři samizdatová čísla, jež byla v r. 1990 vydána také tiskem. Od tohoto roku vychází časopis nejprve čtyřikrát a později dvakrát ročně. Zaměřuje se na původní studie z filosofie a theologie. Přináší také překlady významných textů světové filosofie, hlavní důraz však klade na autorskou tvorbu. Jeho nepostradatelnou součástí jsou recenze české i světové filosofické literatury.

REFLEXE, Vol 2021 No 61 (2021), 3–20

Obrazy Sókrata v Diónových Řečech

[Images of Socrates in Dionʼs Orations]

Vladislav Suvák

DOI: https://doi.org/10.14712/25337637.2022.1
zveřejněno: 28. 02. 2022

Abstract

The paper deals with three topics that could help us in attempting to understand the way Dio Chrysostom approaches the figure of Socrates and transforms it. The first part demonstrates that, with regard to Socrates, Dio prefers non-Platonic sources over Platonic ones, as he relies mainly on the Antisthenian line of Socratic literature. The second part deals with Dio’s concept of the relationship between the philosopher and the ruler, which is closely linked to his personal attitude to the Roman emperor. The third part focuses on how Dio reinterprets Socratesʼs demand for philosophical education and endows it with a Cynical character.

Creative Commons License
Obrazy Sókrata v Diónových Řečech is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

202 x 130 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 128 Kč
ISSN: 0862-6901
E-ISSN: 2533-7637

Ke stažení