HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 8 No 1 (2016), 5–9

Editorial

Bohuslav Šalanda

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2017.138
zveřejněno: 08. 06. 2016

Abstract

Editorial

reference (9)

1. Arnason, Johann Pal – Maslowski, Nicolas [2015]. Introduction: Situating historical sociology. Historická sociologie. Časopis pro historické sociální vědy 2/2015: 5–8.

2. Burke, Peter [2013]. Společnost vědění II. Od Encyklopedie k Wikipedii. Praha: Karolinum.

3. Christensen, Clayton M. [1997]. The Innovator's Dilemma. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.

4. Inglis, David [2015]. Co stojí v dnešní sociologii za ochranu? Prezentismus, historické vize a použití sociologie. Historická sociologie. Časopis pro historické sociální vědy 1/2015: 25–46.

5. Eriksen, Thomas Hylland [2015]. Tyranie okamžiku. Brno: Doplněk.

6. Shore, Marci [2015]. Jews and Cosmopolitanism. An Arc of European Thought. Historická sociologie. Časopis pro historické sociální vědy 2/2015: 61–81.

7. Strath, Bo [2015]. The Nineteenth Century Revised: Towards a New Narrative on Europe's Past. Historická sociologie. Časopis pro historické sociální vědy 2/2015: 9–26.

8. Šubrt, Jiří [2015]. The Society of Individuals: How to Solve the Dilemma of Individualism and Holism in Historical Sociology. Historická sociologie. Časopis pro historické sociální vědy 1/2015: 9–23.

9. Wagner, Peter [2015]. From Domination to Autonomy: Two Areas of Progress in World-sociological Perspective. Historická sociologie. Časopis pro historické sociální vědy 2/2015: 27–44.

Creative Commons License
Editorial is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení