HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 7 No 2 (2015), 97–106

Nazis on the State Payroll in 1930s Ireland

David O’Donoghue

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2015.14
zveřejněno: 17. 12. 2015

Abstract

The Austro-German population of Ireland in 1936 was 529. Approximately 25% of the adult male cohort were, or became, members of Hitler’s Nazi Party (NSDAP). A small cadre of senior figures in the party were active in recruiting new members as Nazi Germany’s fortunes rose from 1933 to 1939. Some 32 Germans and Austrians resident in pre-war Ireland have been identified as Nazi Party members, although a small number of these were exchange students rather than full-time residents. This paper examines the six NSDAP members who held senior positions in the Irish public service. As Irish state employees they were in a contradictory position: swearing loyalty to Adolf Hitler’s Third Reich while attempting to hold down important jobs on the Irish state payroll. Dr. David O’Donoghue’s article scrutinises the activities of these six men, as well as explaining how they tried, by varying degrees, to serve two masters. The paper also examines their wartime and post-war lives.

Klíčová slova: Germany; Third Reich; Ireland; Nazi party; public service

reference (8)

1. Andrews, Christopher S. [2001]. Man of No Property. Dublin: Lilliput Press.

2. Carroll, Joseph T. [1975]. Ireland in the War Years, 1939–1945. Newton Abbot: David and Charles. De Valera, Eamon [1939]. de Valera papers, file no. 953. University College Dublin archives.

3. Duggan, John P. [1985]. Neutral Ireland and the Third Reich. Dublin: Lilliput Press.

4. O'Halpin, Eunan [1999]. Defending Ireland: The Irish State and its Enemies since 1922. Oxford: Oxford University Press.

5. Hull, Mark M. [2004]. Irish Secrets: German Espionage in Wartime Ireland 1939–1945. Dublin: Irish Academic Press.

6. O'Donoghue, David [1998]. Hitler's Irish Voices. Belfast: Beyond The Pale Press.

7. The Irish Times [1939]. 'Fifty Germans leave for Fatherland', 12 September 1939: 7.

8. Turpin, Jennifer [1995]. A School of Art in Dublin since the Eighteenth Century. Dublin: Gill & Macmillan.

Creative Commons License
Nazis on the State Payroll in 1930s Ireland is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení