HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 7 No 2 (2015), 27–44

From Domination to Autonomy: Two Eras of Progress in World-sociological Perspective

Peter Wagner

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2015.10
zveřejněno: 17. 12. 2015

Abstract

In recent decades, the belief in progress that was widespread across the two centuries following the French Revolution has withered away. This article suggests, though, that the diagnosis of the end of progress can be used as an occasion to rethink what progress meant and what it might mean today. The proposal for rethinking proceeds in two big steps. First, the meaning of progress that was inherited from the Enlightenment is reconstructed and contrasted with the way progress actually occurred in history. In this step, it is demonstrated that progress was expected through human autonomy, but that it was actually brought about by domination and resistance to domination. A look at the short revival of progress after the middle of the twentieth century will confirm this insight and direct the attention to the transformation of the world over the past half century, on which the second step focuses. This socio-political transformation is analyzed as spelling (almost) the end of formal domination. The current era has often been characterized by the tendencies towards globalization and individualization as well as, normatively, by the increasingly hegemonic commitment to human rights and democracy. A critical analysis of the current socio-political constellation, however, shows that the end of formal domination does not mean the end of history; it rather requires the elaboration of a new understanding of possible progress. Progress can no longer predominantly be achieved through resistance to domination, but rather through autonomous collective action and through the critical interpretation of the world one finds onself in.

Klíčová slova: modernity; progress; autonomy; domination; resistance

reference (9)

1. Foucault, Michel [1984]. What is Enlightenment? In. Rabinow, P. (ed.). The Foucault Reader. New York: Pantheon Books, pp. 32–50.

2. Habermas, Jürgen [1990]. Die nachholende Revolution. Frankfurt/M: Suhrkamp.

3. Halperin, Sandra [2016]. Modernity and the embedding of economic expansion. European Journal of Social Theory 18. Special issue on "Modernity and capitalism" (ed. by David Casassas and Peter Wagner, forthcoming).

4. Jaspers, Karl [1953]. The Origin and Goal of History. New Haven: Yale University Press.

5. Koselleck, Reinhart [1979]. Vergangene Zukunft. Frankfurt/M: Suhrkamp.

6. Koselleck, Reinhart – Reichardt, Rolf (eds.) [1988]. Die Französische Revolution als Bruch im gesellschaftlichen Bewußtsein. Berlin: de Gruyter.

7. Offe, Claus [2010]. Was (falls überhaupt etwas) können wir uns heute unter politischem "Fortschritt" vorstellen? Westend. Neue Zeitschrift für Sozialforschung 7 (2): 3–14.

8. Wagner, Peter [1994]. A sociology of modernity: liberty and discipline. London: Routledge.

9. Wagner, Peter [2012]. Modernity: understanding the present. Cambridge: Polity.

Creative Commons License
From Domination to Autonomy: Two Eras of Progress in World-sociological Perspective is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení