HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 15 No 2 (2023), 149–151

In Memory of an Outstanding Philosopher and Historian, Seyed Javad Tabatabai

Seyed Fazel Alyasan

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2023.30
zveřejněno: 08. 11. 2023

Abstract

Obituary

reference (10)

1. Corbin, Henry [1986]. Histoire de la philosophie islamique [S. J. Tabatabai, Trans.]. Gallimard, Coll. Folio/Essais.

2. Tabatabai, Seyed Javad [1993]. Tarigh andisheh siasi dr Iran (A introduction to the history of Political Thought in Iran). Tehran: Kavir Publication.

3. Tabatabai, Seyed Javad [1994]. Zavale andisheh siasi dr Iran (The Decline of Political Thought in Iran). Tehran: Kavir Publication.

4. Tabatabai, Seyed Javad [1995]. Ibn Khaldun va olome ejtemai, vaziet olome ejtemai dr tamdone eslami (Essay on Ibn Khaldun: Impossibility of Social Sciences in Islam). Tehran: Sazeman Chap ve Entesharat Publication.

5. Tabatabai, Seyed Javad [1996]. Khaje Nizam al-Mulke Tusi (Nizam al-Mulke and Iranian Political Thought: Essay on the Continuity of the Iranian Thought). Tehran: Tarhe No Publication.

6. Tabatabai, Seyed Javad [2003]. Jedale Ghadim va Jadid (The conflict between the Old and New Heritage). Tehran: Nashre Negah Moaser.

7. Tabatabai, Seyed Javad [2006]. Maktabe Tabriz va mabanie tajadodkhahi (On Iran: Tabriz School and Basis of Modernity). Tabriz: Sotodeh Publication.

8. Tabatabai, Seyed Javad [2007]. Nazrieh hokomat ghanon dr Iran (On Iran: The Theory of Constitutionalism in Iran). Tabriz: Sotodeh Publication.

9. Tabatabai, Seyed Javad [2016]. Tamoli dr bare Iran, dibachei br nazrieh enhetate Iran (On Iran: An Introduction to the Theory of Decline of Iran). Tehran: Minovi Kherad Publication.

10. Tabatabai, Seyed Javad [2019]. Mellat, Dolat va Hokomat Ghanon (Nation, State, and the Rule of Law). Tehran: Minovi Kherad Publication.

Creative Commons License
In Memory of an Outstanding Philosopher and Historian, Seyed Javad Tabatabai is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení