HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 15 No 2 (2023), 141–144

Alemayehu Kumsa (1961–2023), ohlédnutí a osobní vzpomínka

Jiří Šubrt

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2023.28
zveřejněno: 08. 11. 2023

Abstract

Obituary

reference (21)

1. Kumsa, Alemayehu [1999]. Federalism: The Nigerian Experience. Oromo Commentary: Bulletin for Critical Analysis of Current Affairs in the Horn of Africa VIII (1): 18-21.

2. Kumsa, Alemayehu [2001a]. Ethiopian-Eritrean War 1998-2000. In. Kropáček, Luboš - Skalník, Petr (ed.). Africa 2000: Forty years of African Studies in Prague. Praha: SET OUT, s. 131-140.

3. Kumsa, Alemayehu [2001b]. Etiopsko-Eritrejská válka 1998-2000. Mezinárodní politika XXV (8): 10-12.

4. Kumsa, Alemayehu [2004]. Genocida v Rwandě a úloha Spojených národů. In. Onderka, Pavel (ed.). Afrika: dvojznačné jaro 1994. Občanské sdružení Aegyptus a Společnost přátel Afriky ve spolupráci s Městským muzeem v Moravské Třebové, s. 36-44.

5. Kumsa, Alemayehu [2005]. Gadaa-mooji- the Last Stage of Gadaa Oromo. In. Encyclopedia of Ethiopia II. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, s. 144-145.

6. Kumsa, Alemayehu [2006a]. Přehled sociopolitického vývoje Etiopie od poloviny devatenáctého století do současnosti. In. Machalík, Tomáš - Záhořík, Jan (ed.). Viva Afrika 2006. Sborník příspěvku z konference věnované Africe. Katedra antropologie Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň: Dryada, s. 21-30.

7. Kumsa, Alemayehu [2006b]. Self Determination of Nation as Collective Human Right. In. Gobena, Huluka (ed.). Oromo Studies Association. Proceedings. Developing Knowledge and Promoting Justice. Nineteenth Annual Conference. Howard University Washington D.C. July 30-31, 2006, s. 71-79.

8. Kumsa, Alemayehu [2006c]. Parlamentní volby a politické konflikty v Etiopii od roku 1991 do roku 2005. Mezinárodní politika 30 (12): 12-14.

9. Kumsa, Alemayehu [2007a]. Globalizace a uspořádaní globálního systému. In. Tomeš, Jiří - Festa, David - Novotný, Josef, et al.(ed.). Konflikt světů a svět konfliktů. Praha: Nakladatelství P3K, s. 24-45.

10. Kumsa, Alemayehu [2007b]. Political Conflict in Contemporary Somalia. In. Machalík, Tomáš - Záhořík, Jan (ed.). Viva Africa 2007. Proceedings of the II International Conference on African Studies. Department of Anthropology, Faculty of Philosophy and Art. University of West Bohemian Pilsen. Dryada, s. 183-196.

11. Kumsa, Alemayehu [2010a]. Political Islam in Somalia 2009. Acta Filozofické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni 2010 (1): 77-90.

12. Kumsa, Alemayehu [2010b]. Two faces of Contemporary Somalia. In. Chabal, Patrick - Skalník, Peter (ed.). Africanists on Africa: Current Issues. Berlin: LIT Verlag Dr. W. Hopf, s. 113-126.

13. Kumsa, Alemayehu [2012a]. Současné politické konflikty v oblasti Afrického rohu. Historická sociologie 4 (1): 49-74. CrossRef

14. Kumsa, Alemayehu [2012b]. Theories of Collective Identity and Conflict of Identities in Ethiopian Imperial State. In. Fiala, Vlastimil (ed.). Multiple Identities in Post-Colonial Africa. Litomyšl: HRG, s. 87-109.

15. Kumsa, Alemayehu [2014]. The Conflict between the Ethiopian State and the Oromo People. In. ECAS 2013, 5th European Conference on African studies. African Dynamics in a Multipolar World. Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), s. 1112-1145.

16. Kumsa, Alemayehu [2017a]. Agrarian Question and its Impact on the Development of Ethiopia. RUDN Journal of Sociology 17 (3): 289-305. CrossRef

17. Kumsa, Alemayehu [2017b]. South Sudan Struggle for Independence, and Its Implication for Africa. RUDN Journal of Sociology 17 (4): 513-523. CrossRef

18. Kumsa, Alemayehu [2019]. The Oromo National Memories. RUDN Journal of Sociology 19 (3): 503-516. CrossRef

19. Kumsa, Alemayehu - Šubrt, Jiří [2016]. The causes of Islamic Fundamentalist Violent in Post-colonial Nigeria. RUDN Journal of Sociology 16 (4): 755-767.

20. Kumsa, Alemayehu - Záhořík, Jan [2008]. Ethiopian Federalism and the Question of the Self-determination of Nations. In. Siwek, Tadeusz - Baar, Vladimír (ed.). Globalization and Its Impact on Localities. University of Ostrava: OPTYS, s. 48-57.

21. Šubrt, Jiří - Kumsa, Alemayehu - Ruzzeddu, Massimiliano [2020]. Explaining Social Processes: Perspective from Current Social Theory and Historical Sociology. Cham, Switzerland: Springer.

Creative Commons License
Alemayehu Kumsa (1961–2023), ohlédnutí a osobní vzpomínka is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení