HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 13 No 2 (2021), 133–136

A Study of Social Imaginaries Journal, Zeta Books

Markéta Minářová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2021.21
zveřejněno: 29. 11. 2021

Abstract

Review article

reference (10)

1. Árnason, Jóhann Páll [1989]. Culture and Imaginary Significations. Thesis Eleven 22 (1): 25-45. CrossRef

2. Árnason, Jóhann Páll [1988]. Praxis und Interpretation. Frankfurt: Suhrkamp Verlag.

3. Árnason, Jóhann Páll [2019]. From Occidental Rationalism to Multiple Modernities. In. Hanke, Edith - Scaff, Lawrence - Whimster, Sam (eds.). The Oxford Handbook of Max Weber. Oxford: Oxford University Press, pp. 55-72.

4. Doyle, Natalie J. [2015]. Introduction to Marcel Gauchet's "Democracy: From One Crisis to Another". Social Imaginaries 1 (1): 151-161. CrossRef

5. Editorial Collective [2015]. Editorial. Social Imaginaries 1 (1): 7-13. CrossRef

6. Rüpke, Jörg [2017]. Religion' as Conceptualised in a Roman Perspective. Social Imaginaries 3 (2): 37-56. CrossRef

7. Sarantoulias, George [2019]. Mapping the theme of Creativity in Cornelius Castoriadis's and Paul Ricoeur's Social Imaginaries. Social Imaginaries 5 (2): 11-36. CrossRef

8. Steinmetz, George [2010]. Thirty Years of Thesis Eleven: a Survey of the Record and Questions for the Future. Thesis Eleven 100 (1): 67-80. CrossRef

9. Šalanda, Bohuslav - Šubrt, Jiří [2020]. Od filozofie k historické sociologii a zpět. Rozhovor s Jóhannem Pállem Árnasonem. Historická sociologie 12 (1): 147-155. CrossRef

10. Šalanda, Bohuslav - Šubrt, Jiří [2020]. Od filozofie k historické sociologii a zpět. Rozhovor s Jóhannem Pállem Árnasonem (krátký dovětek). Historická sociologie 12 (2): 13. CrossRef

Creative Commons License
A Study of Social Imaginaries Journal, Zeta Books is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení