HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 13 No 2 (2021), 5–16

Bringing Japan back in

Jóhann Páll Árnason

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2021.14
zveřejněno: 29. 11. 2021

Abstract

Editorial

reference (15)

1. Bianco, Lucien [2014]. La récidive: Révolution russe, révolution chinoise. Paris: Gallimard.

2. Calichman, Richard [2010]. Takeuchi Yoshimi: Displacing the West. Ithaca: Cornell University Press.

3. Dore, Ronald [2011]. Postface. In. Lechevalier, Sébastien (ed.). La grande transformation du capitalisme japonais. Paris: Presses de Sciences Po.

4. Dore, Ronald [2015]. Cantankerous Essays: Musings of a Disillusioned Japanophile. Folkestone: Renaissance Books.

5. Fogel, Joshua [2009]. Articulating the Sinosphere. Sino-Japanese Relations in Space and Time. Cambridge/MA: Harvard University Press.

6. Geuss, Raymond [2005]. The politics of managing decline. Theoria 52 (108): 1-12. CrossRef

7. Jansen, Marius [1981]. Japan and its World. Two Centuries of Change. Princeton: Princeton University Press.

8. Kapur, Nick [2018]. Japan at the Crossroads. Cambridge/MA: Harvard University Press.

9. Lechevalier, Sébastien (ed.) [2011]. La grande transformation du capitalisme japonais. Paris: Presses de Sciences Po.

10. Maruyama, Masao [1969]. Thought and Behavior in Modern Japanese Politics. London: Oxford University Press.

11. Reynolds, Douglas R. [1987]. A golden decade forgotten: Japan-China relations, 1898-1907. Transactions of the Asiatic Society of Japan 4 (2): 93-153.

12. Taggart Murphy, R. [2014]. Japan and the Shackles of the Past. New York: Oxford University Press.

13. Takeuchi, Yoshimi [2005]. Japan in Asien. Geschichtsdenken und Kulturkritik nach 1945, transl. Wolfgang Seifert and Christian Uhl. München: Iudicium Verlag.

14. Vogel, Ezra [2019]. China and Japan: Facing History. Cambridge/MA: Harvard University Press.

15. Vogelsang, Kai [2020]. China und Japan: Zwei Reiche - Eine Kulturgeschichte. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.

Creative Commons License
Bringing Japan back in is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení