HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 11 No 1 (2019), 75–91

Ujguři – starobylý národ, nebo produkt sovětské národnostní politiky?

[Uyghurs – an Ancient Nation, or the Result of Soviet National Politics?]

Petr Kokaisl

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2019.5
zveřejněno: 27. 06. 2019

Abstract

The present article pursues two main objectives: to highlight the possibly unstable perception of belonging to a particular ethnic group and, through the example of the USSR, to show how state interventions facilitated the integration of different ethnic groups into a new Uyghur group. It will also explain how such interventions can facilitate assimilation or, conversely, act against it. Like other USSR nations, the Uyghur nation was constructed as the result of a political decision; however, the primordialist aspect has always been emphasised, according to which the nation should have existed forever. The Uyghur ethnonym, although adopted following a decision taken by Soviet power, became the designation of a large nation over subsequent decades and most Uyghurs now live outside the former USSR. The concept of a unified Uyghur nation was also adopted by both China and the Uyghur movement after World War II. Although the state has the means to construct a new nation, a number of other factors can change its efforts entirely; this is shown in the paper through the example of two Kyrgyz regions populated by the Uyghur minority.

klíčová slova: Uyghurs; ethnogenesis; ethnic identity; constructivism; Soviet Union; Kyrgyzstan; Xinjiang

reference (37)

1. Anderson, Benedict [1983]. Imagined Communities. London: Verso.

2. Baldauf, Ingeborg [1991]. Some Thoughts on the Making of the Uzbek Nation. Cahiers du monde russe et soviétique 32 (1): 79-95. CrossRef

3. Bartold, Vasilij V. [1927]. Kirgizy. Frunze: Kirgizgosizdat.

4. Bromlej, Julian Vladimirovič [1983]. Očerki těorii etnosa. Moskva: Nauka.

5. Češko, Sergej Viktorovič [1988]. Nacionaľnye processy segodnja. Vremja stirať "belye pjatna". Sovetskaja etnografija 6: 3-15.

6. Chün am, oron suucny 2010 ony ulsyn toollogyn ür dün [2011]. Ulaanbaatar: Ündesnij statistikijn choroo.

7. Comaroff, John [1991]. Humanity, Ethnicity, Nationality: Conceptual and Comparative Perspectives on the U.S.S.R. Theory and Society 20 (5): 661-687. CrossRef

8. Dittrich, Edith [2000]. Könnte man doch bleiben… Köln: Wienand.

9. Enciklopedičeskij slovar' [1890-1907]. Lejpcig: F. A. Brokgauz, S.-Petěrburg: I. A. Jefron.

10. Hobsbawm, Eric - Ranger, Terence [1983]. The Invention of Tradition. Cambridge University Press.

11. Ibragimov, I. M. - Baudinova, D. Š. [2008]. K probleme izučenija osobennostěj duchovnoj kuľtury ujgurskogo naselenija SNG (na primere Kyrgyzstana). In. Centraľnaja Azija: osnovnye napravlenija i perspektivy razvitija v uslovijach globalizacii. Matěrialy meždunarodnoj naučnoj konferencii. Teheran - Biškek.

12. Klimeš, Ondřej [2015]. Struggle by the pen: the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949. Boston: Brill.

13. Kokaisl, Petr [2013]. Soviet Collectivisation and Its Specific Focus on Central Asia. Agris On-line Papers in Economics and Informatics 5 (4): 121-133.

14. Kokaisl, Petr [2018]. Koreans in Central Asia - a different Korean nation. Asian Ethnicity 19 (4): 428-452. CrossRef

15. Kolman, Luděk - Rymešová, Pavla - Michálek, Pavel [2012]. Perspectives on measurement in social sciences and education. Efficiency and Responsibility in Education, Jun: 234-241.

16. Kuropatkin, Alexej Nikolajevič [1877]. Istoričeskij očerk Kašgarii. Vojennyj sbornik 11.

17. Lattimore, Owen [1973]. Return to China's Northern Frontier. The Geographical Journal 139 (2): 233-242. CrossRef

18. Maksudov, Sergej [1999] Migracii v SSSR v 1926-1939 godah. Cahiers du monde russe 40 (4): 763-796. CrossRef

19. Ottův slovník naučný [1907]. Díl XXVI. Praha: J. Otto.

20. Papáček, Pavel [1907]. Ujgurové. In: Ottův slovník naučný. Díl XXVI. Praha: J. Otto.

21. Perepis' naselenija i žiliščnogo fonda Kyrgyzskoj Respubliki 2009 goda. Kniga III. Ošskaja oblasť [2010]. Biškek: Nacionaľnyj statističeskij komitět KR.

22. Prževaľskij, Nikolaj Michajlovič [1946]. Mongolija i strana tangutov. Moskva: OGIZ.

23. Radlov, Vasilij Vasiľjevič [1893]. K voprosu ob Ujgurach. Sanktpetěrburg.

24. Šatava, Leoš [2015]. Evropská etnika bez státu. Trnava: FF UC.

25. Shukurov, Sobir - Maitah, Mansoor - Smutka, Luboš [2016]. The impact of privatization on economic growth: The case of Uzbekistan. International Journal of Economics and Financial Issues 6 (3): 948-957.

26. Simons, Gary F. - Fennig, Charles D. [2017]. Ethnologue: Languages of the World. Twentieth edition. Dallas, Texas: SIL International.

27. Slobodník, Martin [2006]. Multietnický charakter Číny: historické pozadie a aktuálne problémy. Ethnologia Actualis Slovaca 6: 94-108.

28. Stalin, Iosif Vissarionovič [1925]. O političeskich zadačach universitěta narodov Vostoka. Pravda 115 (22 maja).

29. Štolfová, Andrea [2014]. Příčiny a dopady pracovní migrace v Uzbekistánu. Kulturní studia 1: 23-45.

30. Uyghur [2019]. Joshua Project. A ministry of Frontier Ventures [online]. Dostupné z: https://joshuaproject.net/people_groups/15755.

31. Uzbekov, Dosmir - Kurmanov, Zaynidin [2014]. Uighurs as political actors in the Kyrgyz Republic. Central Asia and the Caucasus 15 (2): 132-141.

32. Valichanov, Čokan Čingisovič [1985]. Sobranije sočiněnij v pjati tomach 3. Alma-Ata: Glavnaja redakcija Kazachskoj sovetskoj enciklopedii.

33. Vsesojuznaja perepis' naselenija 1926 goda. Kirgizskaja ASSR [1928]. Moskva: CSU SSSR.

34. Wingate, Reginald O. [1950]. The Steep Ascent: The Story of the Christian Church in Turkestan. British and Foreign Bible Society.

35. Wixman, Ronald [1984]. The Peoples of the USSR: An Ethnographic Handbook. New York: M. E. Sharpe.

36. Wu Qine [2006]. Xinjiang: minzu rentong guoji jingzheng yu zhongguo geming, 1944-1962. [Xinjiang: National Identity, International Competition and the Chinese Revolution, 1944-1962]. Taiwan daxue lishi xue yanjiu suo xuewei lunwen. [Thesis of the Institute of History, National Taiwan University].

37. Xing Li Tao [2012]. Shi lun 19 shijimo yili weiwu'erren zhi qianru zhongya [O migraci ilijských Ujgurů do Střední Asie na konci 19. století]. Shangye wenhua 3: 71.

Creative Commons License
Ujguři – starobylý národ, nebo produkt sovětské národnostní politiky? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení