HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 11 No 1 (2019), 5–9

Kaleidoskop historické sociologie

[Kaleidoscop of Historical Sociology]

Bohuslav Šalanda

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2019.1
zveřejněno: 27. 06. 2019

Abstract

Editorial

reference (15)

1. Bendová, Helena - Strnad, Matěj (ed.) [2014]. Společenské vědy a audiovize. Praha: AMU.

2. Bendová, Helena [2016]. Umění počítačových her. Praha: NAMU.

3. Didi-Huberman, Georges [2006]. Před časom. Dejiny umenia a anachronismus obrazov. Bratislava: Kalligram.

4. Fišerová, Michaela [2015]. Obraz a moc. Rozhovory s francouzskými mysliteli. Praha: Karolinum.

5. Fišerová, Sylva (ed.) [2012]. Homér: Odysseia. Praha: Academia.

6. Fischerová, Sylva - Starý, Jiří (ed.) [2016]. Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

7. Giddens, Anthony [2005]. Sociologie. Praha: Argo.

8. Jakubec, Ivan [2018]. Společenská dimenze automobilismu. Historická sociologie (2): 127-133. CrossRef

9. Jakubec, Ivan - Šternberk, Jan [2018]. Cestovní ruch pod dohledem třetí říše. Praha: Karolinum.

10. Janeček, Petr [2017]. Mýtus o Pérákovi. Městská legenda mezi folklorem a populární kulturou. Praha: Argo.

11. Luffer, Jan [2014]. Katalog českých démonologických pověstí. Praha: Academia.

12. Narbut, Nikolay P. [2019]. Ten years of historical sociology in Prague: A new perspective branch of Czech sociology. RUDN Journal of Sociology 2019 (1): 167-174. CrossRef

13. Otčenášek, Jaroslav [2012]. Antropologie narativity. Problematika české pohádky. Praha: Etnologický ústav AV ČR.

14. Otčenášek, Jaroslav (ed.) [2019]. České lidové pohádky I - Zvířecí pohádky a bajky. Praha: Vyšehrad.

15. Pohunek, Jan [2015]. Stíny mezi stromy. Extravilán v současných pověstech. Praha: Národní muzeum.

Creative Commons License
Kaleidoskop historické sociologie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení