AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 8 No 1 (2018)

Úvod
Lukáš Nosek

Catholic Theological Perspectives on Islam and Christian-Muslim relations since Vatican II until today
Michael L. Fitzgerald

Trinitární tajemství a islám
Pier Giorgio Gianazza

Křesťané před volbou: stát se muslimem, nebo zemřít? K otázce konverzí k islámu během arménské genocidy
Michal Řoutil

Pastorační rozlišování v bioetických otázkách: kontext vztahů křesťanství a islámu
Jaroslav Franc

Vademecum pro dialog a hlásání Krista muslimům v České republice
Lukáš Nosek

Španělský kardinál Zeferino Gonzáles Y Díaz Tuňon OP (1831–1894) a evoluční vznik člověka
Ctirad V. Pospíšil

Obnova teologickej metódy v reflexii Marcella Bordoniho (1930–2013)
Ivana Kostúrová

Interakce křesťanství a zenové buddhistické školy Sanbó Kjódan
Miloš Hrdý

Dokumenty Mezinárodní teologické komise 1969–2017 a některé další texty Papežské biblické komise a Kongregace pro nauku víry, ed. Ctirad Václav Pospíšil – Eduard Krumpolc
Lukáš Nosek

Tomáš Petráček. Západ a jeho víra. 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace
Lukáš Nosek

Bronislav Ostřanský (ed.). Islamofobie po česku. Český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy i paradoxy
Lukáš Nosek

Denisa Červenková. Katolický pohled na náboženskou pluralitu
František Štěch

Sv. Ambróz. Výklad vyznania viery. O sviatostiach. O tajemstvách. Miloš Lichner – Róbert Horka (ed.)
David Vopřada

2017 International Meeting Society of Biblical Literature and European Association of Biblical Studies, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany, 7.–11. 8. 2017
Jaroslav Brož

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398