AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 10 No 2 (2020), 27–40

Pseudo-Clementine Writings as Evidence of Friendship, Christian Community, and Polemics in the Early Church

Jiří Hoblík

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.56
zveřejněno: 02. 02. 2021

Abstract

This study focuses on the Pseudo-Clementine writings as examples of Jewish-Christian literature between the second and fourth centuries CE. In view of their mutual antagonism and friendship, it interprets them as an attempt at orthodoxy, an instance of the line which led from Paul’s mission to the Nicaean Council. On the one hand, the Pseudo-Clementines introduce peculiar rationalist Christology, while at the same time opposing both Gnosticism and paganism, as well as coming to terms with other early Christian schools. They also use the image of family to represent the Christian community connected by love, in which relationships acquire a new quality as compared to friendship.

Klíčová slova: Pseudo-Clementines; Friendship; Love; Church; Opponents; Jewish Christianity; Christology

Creative Commons License
Pseudo-Clementine Writings as Evidence of Friendship, Christian Community, and Polemics in the Early Church is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení