AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 10 No 2 (2020), 9–25

Friendship with God as an Ultimate Ideal in the Writings of Philo of Alexandria

Markéta Dudziková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.55
zveřejněno: 02. 02. 2021

Abstract

Philo of Alexandria wrote about what it meant to be a ‘friend of God’ in relation to key biblical figures. This article explores to what extent Philo’s understanding of the human relationship to God was inspired by the Greek concept of friendship based on the equal reciprocation of similar goods. It also addresses the complexity of Philo’s view of such a relationship and the notion that to become a friend of God is to realise an ideal state of being. I will also illustrate Philo’s influence on early Christian authors Clement of Alexandria and Gregory of Nyssa.

Klíčová slova: Friendship; Philo of Alexandria; Friend of God; Reciprocity; Moses; Abraham; Equality; Gregory of Nyssa

Creative Commons License
Friendship with God as an Ultimate Ideal in the Writings of Philo of Alexandria is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení