AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA
AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2020 No 1 (2020), 93–109

60 rokov Millsovej Sociologickej imaginácie: Spomienky a reflexie

[60 Years of Mills' Sociological Imagination: Memories and Reflections]

Dilbar Alieva

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2020.27
zveřejněno: 15. 12. 2020

Abstract

Reflection

reference (20)

1. Andrejeva, G. M. (1965). Sovremennaja buržuaznaja empiričeskaja sociologija. Moskva: Izdateľstvo Mysľ.

2. Bachitov, M. Š. (1965). Voprosy sociaľnogo modelirovanija i amerikanskij strukturnyj funkcionalizm. In Sovremennyj kapitalizm i buržuaznaja sociologija (s. 3-60). Moskva: Izdateľstvo Mysľ.

3. Cypnik, L. A. (1964). Sovremennaja buržuaznaja sociologija i jejo kritika R. Millsom. In Marksistskaja i buržuaznaja sociologija. Moskva: Nauka.

4. Firsov, B. M. (2001). Istorija sovietskej sociologii 1950-1980-ch godov. Sakt-Peterburg: Izdateľstvo Evropejskogo universiteta v S. Peterburge.

5. ideologii. In: Novejšije prijomy zaščity starogo mira. (Moskva: Izdateľstvo sociaľno-ekonomičeskoj literatury) 3-40.

6. Jonin, L. G., & Osipov, J. V. (eds.) (1979). Istorija buržuaznoj sociologii pervoj poloviny XX veka. Moskva: Izdateľstvo Náuka.

7. Korovin, V. F. (1977). Osnovnyje problemy "novoj sociologii" Rajta Millsa. Moskva: Izddateľstvo Moskovskogo universiteta.

8. Kozlova, L. A. (1995). "Socioanaliz" Čarľza Rajta Millsa. Sociologičeskij žurnal, 4/1995, 155-157.

9. Mills, C. W. (2000). Letters and autobiographical writings. Ed. by K. Mills, P. Mills. (Los Angeles: University of California Press).

10. Mills, C. W. (1959a). The Sociological Imagination. (New York: Oxford University Press).

11. Mills, C. W. (1959b). Vlastvujščaja elita. (Moskva: Izdateľstvo inostrannoj literatury).

12. Mills, C. W. (1968). Sociologická imaginace. (Praha: Mladá Fronta).

13. Mills, C. W. (1998). Sociologičeskoje voobraženije. (Moskva: Izdateľskij dom Strategija)

14. Modržinskaja, J. D. (1962). Antikommunizm - otraženije degradacii buržuaznoj.

15. Modržinskaja, J. D. (1963). Progressivnoje javlenije v sovremennoj amerikanskoj sociologii. Voprosy filosofii, 4/1963.

16. Nikulin, A. M. (2003). Avtobiografičeskaja sociologija Čarľza Rajta Millsa. Sociologičeskij žurnal, 4/2003, 165-177.

17. Ritzer, G. (1988): Contemporary Sociological Theory. New York: McGraw-Hill.

18. Rossijskaja sociologija šestidesjatych godov v vospominanijach i dokumentach (1999). Sankt-Peterburg: Russkij christianskij gumanitarnyj institut.

19. Sirácky, A. (1966): Sociológia: Teória, metódy, problémy. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

20. Sirácky, A. (1971): "C. Wright Mills a angažovaná sociológia." Sociologický Časopis / Czech Sociological Review, 7(1), 16-24.

Creative Commons License
60 rokov Millsovej Sociologickej imaginácie: Spomienky a reflexie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení