AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2019 No 2 (2019), 247–253

Číst akční umění. Texty vázající se k uměleckým akcím 60.–80. let 20. století v Československu

[Reading Action Art. Texts relating to art events in Czechoslovakia from the 1960’s to 1980’s]

Zdislava Melicharová Ryantová

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2020.18
zveřejněno: 14. 09. 2020

Abstract

As a documentation material, the text is often overshadowed by photography – but unlike photography, it can mediate the processual character of performance art. In terms of form, it is possible to discern a typology of texts and assign each type to a particular literary genre. This paper is concerned with the description of an art event, which can be defined as the literary genre of “ekphrasis” (the discipline of art pieces description). Depending on the nature of the artwork, both ekphrasis and descriptions of art events are produced in between narration and description, as well as oscillate between interpretation and pure description. To illustrate this, several examples from the Czech scene of the 1960s to 1980s will be presented. Not only the content of the text but also its form determines our “reading” of the described artwork – in this case, the reception of art events of the last decades.

Klíčová slova: Czech action art of the 1960s–1980s; documentation of art; description; ekphrasis

reference (14)

1. Lenka Bučilová, Zorka Ságlová. Úplný přehled díla, Praha 2009.

2. Stanislava Fedrová, Popis a jeho subjekt. Očima pozorovatele, in: Alice Jedličková (ed.), O popisu, Praha 2014, s. 94-109.

3. Stanislava Fedrová - Alice Jedličková, Konec literárního špenátu aneb Popis v intermediální perspektivě, Česká literatura LIX, 2011, č. 1, s. 26-58.

4. James Heffernan, Museum of Words. The poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery, Chicago 2004.

5. Jindřich Chalupecký, Na hranicích umění. Několik příběhů, München 1987.

6. Lubomír Konečný, Hra o jablko. Karel Škréta a Filostratos, Opuscula historiae artium LI, 2002, č. 46, s. 7-23.

7. Jan Krtička, Dokumentace akčního umění (disertační práce), FUD UJEP, Ústí nad Labem 2014.

8. Pavlína Morganová, Akční umění, Olomouc 2009. Beaumont Newhall, The History of Photography from 1839 to the prezent, London 1983.

9. Petr Rezek, Tělo, věc a skutečnost v umění šedesátých a sedmdesátých let, Praha 2010.

10. Zdislava Ryantová, Role textu ve vnímání umění akce 60. a 70. let v ČSSR (diplomová práce), FUD UJEP, Ústí nad Labem 2015.

11. Karel Srp, Karel Miler, Petr Štembera, Jan Mlčoch. 1970-1980, Praha 1997.

12. Emma Tornborg, To podstatné je čas. Temporální transformace v ekfrázi, in: Alice Jedličková (ed.), O popisu, Praha 2014, s. 73-93.

13. Petra Trnková, Fotografie po dějinách umělecké fotografie, in: Marta Filipová - Matthew Rampley (edd.), Možnosti vizuálních studií. Obrazy - texty - interpretace, Brno 2007, s. 93-110.

14. Jiří Valoch, Cesta tvorby Zorky Ságlové, in: Milan Knížák (ed.), Zorka Ságlová, Praha 2006, s. 15-28.

Creative Commons License
Číst akční umění. Texty vázající se k uměleckým akcím 60.–80. let 20. století v Československu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení