AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA
AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2018 No 1 (2018), 21–37

Odhalování, harmonizace a rytmus bezprostřednosti ve Whiteheadových a Bergsonových úvahách o roli uměleckého díla a povaze estetické zkušenosti

[The Revealing, Harmonization, and Rhythm of Immediacy in Whitehead’s and Bergson’s Writings about the Role of the Work of Art and about the Nature of Aesthetic Experience]

Miloš Ševčík

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2017.18
zveřejněno: 18. 04. 2018

Abstract

In this essay, the author seeks to demonstrate the remarkable resemblance between the ideas of Alfred North Whitehead and those of Henri Bergson concerning the role of art and aesthetic experience generally in revealing the appearance of immediate experience. The two philosophers agree that this reality is usually concealed from human considerations about practical possibilities of using reality, including considerations about the communicability of the nature of reality. Both men also agree that this revealing has the form of the harmonization of the usual unfocused experience of things and feelings. Nevertheless, in this article the author seeks to demonstrate that harmonization assumes the form of rhythmic arrangement, and art and aesthetic experience therefore generally show immediate reality as rhythm. The fact that immediate experience is rhythm appears, when seen from the standpoint of the conception of Whitehead and Bergson, to be natural, because all reality has the nature of a spectrum of rhythmic movements. By comparing the ideas of the two philosophers, the author aims not only to provide a more precise outline of their thinking on this subject, but also to point out that the similarities of their views enable us to explain them, make them more precise, and to develop them.

Klíčová slova: H. Bergson; A. N. Whitehead; immediacy; harmonization; rhythm

reference (12)

1. Bergson, H., Dva zdroje morálky a náboženství, Vyšehrad, Praha 2007.

2. Bergson, H., Essai sur les donnés immédiates de la conscience, PUF, Paris 1998.

3. Bergson, H., Hmota a paměť, OIKOYMENH, Praha 2003.

4. Bergson, H., Le rire, essai sur la signification du comique, PUF, Paris 1999.

5. Bergson, H., Myšlení a pohyb, Mladá fronta, Praha 2003.

6. Robinson, K., Introduction: Deleuze, Whitehead, Bergson – Rhizomatic Connections, in: Robinson, K. (ed.), Deleuze, Whitehead, Bergson: Rhizomatic Connections, Palgrave Macmillan, Houndmills 2009, s. 1–27. CrossRef

7. Ševčík, M., Umělecká tvořivost v úvahách A. N. Whiteheada a H. Bergsona, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica, č. 1, 2017, s. 51–59.

8. Whitehead, A. N., Adventures of Ideas, The Free Press, New York 1933.

9. Whitehead, A. N., An Enquiry Concerning the Principles of Natural Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge 1919.

10. Whitehead, A. N., Process and Reality, The Free Press, New York 1979.

11. Whitehead, A. N., Religion in the Making, Cambridge University Press, Cambridge 1927.

12. Whitehead, A. N., Symbolismus, jeho význam a účin, Panglos, Praha 1998.

Creative Commons License
Odhalování, harmonizace a rytmus bezprostřednosti ve Whiteheadových a Bergsonových úvahách o roli uměleckého díla a povaze estetické zkušenosti is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení