AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 51 No 2 (2015), 63–68

Spectrum of teaching styles in the Czech Republic

Jana Šafaříková, Martin Tůma, Sara Ashworth

DOI: https://doi.org/10.14712/23366052.2015.33
zveřejněno: 16. 02. 2016

Abstract

The AIESEP International Conference, June 9–12, 2016, sponsored by the University of Wyoming in Laramie, will celebrate the 50th anniversary of the “Spectrum of Teaching Styles”. Although this pedagogical theory was first published in 1966 by Muska Mosston, it has continuously influenced and internationally contributed to the field of Physical Education. The 50th anniversary celebration is an appropriate occasion to briefly acknowledge the history of the Spectrum’s international journey. The following historical account acknowledges the introduction and influence of the Spectrum in the former Czechoslovakia, beginning in 1971 and continuing into the Czech Republic era. The first section of this article acknowledges the contributions of the Spectrum and its international acceptance. The second section focuses on Prague and the active role of the many scholars who studied, implemented, and researched the Spectrum. The third section presents some teaching style research results conducted by Faculty of Physical Education and Sport, Charles University (UK FTVS).

Klíčová slova: rise and development of Spectrum of Teaching Styles; Spectrum Institute for Teaching and Learning; research; unifying model

reference (21)

1. Dobrý, L. (1977). Didaktika sportovních her. Prague: SPN, 91–115.

2. Dobrý, L. (1988). Didaktika sportovních her. 2nd ed. Prague: SPN, 93–113.

3. Hejduková, M. (1988). Sledování dynamiky v činnosti učitele a žáků při vybraných metodicko-organizačních formách předkládaných různým didaktickým stylem. Diploma work. Prague: UK FTVS.

4. Hercig, S. (1977). Charakteristika proměnlivosti působení učitele v hodinách s různým pohybovým obsahem. Diploma work. Prague: UK FTVS.

5. Hovorka, J. (2010). Činnost trenéra v tréninkové jednotce dětí. Bachelor work. Prague: UK FTVS.

6. Maurer, T. (2014). Chování fotbalového trenéra mládeže. Diploma work. Prague: UK FTVS.

7. Mosston, M. (1965). Developmental Movement. Columbus, OH: Charles E. Merrill.

8. Mosston, M. (1966). Teaching Physical Education. Columbus, OH: Charles E. Merrill.

9. Mosston, M. & Ashworth, S. (1990). The Spectrum of Teaching Styles. From Command to Discovery. New York: Longman.

10. Mosston, M. & Ashworth, S. (2002). Teaching Physical Education. 5th ed. Boston: Benjamin Cummings.

11. Peerová, Š. (2014). Analýza didaktické interakce u vybraných družstev v házené. Diploma work. Prague: UK FTVS.

12. Pitrová, M. (1984). Charakteristika převažujícího didaktického stylu učitelů základní školy. Diploma work. Prague: UK FTVS. PubMed

13. Svatoň, V. (1981). Výzkum vyučovacích činností v gymnastických hodinách (Didaktické řídicí styly). In: Osobnost učitele tělesné výchovy. Olomouc: UP, 202–207.

14. Svatoň, V. et al. (1990). DÚ RÚMŠ (Partial target within the framework of projects of Ministry of Education) IX-05-03.

15. Svatoň, V. et al. (1993). Grant MŠMT ČR (Project of Ministry of Education, Youth and Physical Education). UK FTVS.

16. Svatoň, V. & Šafaříková, J. (1994). Teaching Styles in Physical Education. Video. Grant MŠMT ČR. Prague: UK FTVS.

17. Svatoň, V. & Šafaříková, J. (1993). Didaktické styly ve školní tělesné výchově. Video. Grant MŠMT ČR. Prague: UK FTVS.

18. Šafaříková, J. (2014). Seznámení se Spektrem didaktických stylů. Těl. Vých. Sport Mlád., 80(4–6).

19. Šafaříková, J. (2015). Seznámení se Spektrem didaktických stylů. Těl. Vých. Sport Mlád., 81(1), 2–5.

20. Teplý, I. (1992) Výzkum učební aktivity žáků v gymnastice ve vztahu ke změnám ve vyučovací činnosti učitele. Diploma work. Prague: UK FTVS.

21. Vachuta, L. (2013). Využití didaktických stylů v tréninkovém procesu fotbalové mládeže. Diploma work. Prague: UK FTVS.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení