AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 50 No 1 (2014), 46–54

Territorial Justice and Sport: Public Subsidies to Sport in Czech Regions

Jakub Popelka

DOI: https://doi.org/10.14712/23366052.2015.5
zveřejněno: 03. 03. 2015

Abstract

Territorial Justice and Sport: Public Subsidies to Sport in Czech Regions This study draws upon the works of Gratton and Taylor (1991) and Gratton (1984). The article discusses the concept of territorial justice and its possible use with respect to the Czech conditions. Based on statistical data provided by the Czech Statistical Office (2013) and the author’s own investigations, the relationship between regional subsidies to sport from the regional authorities and selected indicators of deprivation are examined. The analysis indicates that correlations between the indicators of deprivation and sport subsidies from the regional authorities are not statistically significant. Research findings may indicate that resources were not distributed efficiently. The evidence suggests that territorial distribution of the subsidies to sport is inconsistent with the needs of the regions. In discussion, limitations of this study and future research directions are discussed. Územní spravedlnost a sport: Dotace v oblasti sportu v krajích ČR Článek se zabývá konceptem územní spravedlnosti a jeho možným využitím v českých podmínkách. Studie čerpá z prací Grattona a Taylora (1991) a Grattona (1984). Na základě statistických údajů poskytovaných Českým statistickým úřadem (2013) a autorova vlastního šetření jsou zkoumány vztahy mezi regionálními dotacemi do sportu z krajských úřadů a vybranými ukazateli deprivace. Analýza ukazuje, že korelace mezi indikátory deprivace a dotacemi z krajských úřadů nejsou statisticky významné. Výsledky šetření mohou naznačovat, že prostředky nejsou rozděleny efektivně a územní rozdělení dotací je tak v rozporu s potřebami regionů. V diskusi jsou zdůrazněna omezení a možné směry dalšího výzkumu.

Klíčová slova: territorial justice; sport; Czech Republic; regional authority; subsidy; deprivation územní spravedlnost; sport; Česká republika; krajský úřad; dotace, deprivace

reference (18)

1. Bloyce, D. & Smith, A. (2009). Sport, policy, and development: An introduction. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.

2. Boyne, G. & Powell, M. (1991). Territorial justice: A review of theory and evidence. Political Geography. CrossRef

3. Bureš, R. (2010). Transparentnost a financování sportovní politiky na místní úrovni. In Slepičková, I. & Slepička, P. (Eds.), Sport a politika. (pp. 78–90). Praha: UK FTVS.

4. Coalter, F. (2007). A wider social role for sport: Who's keeping the score? London: Rutledge. PubMed

5. Czech statistical office (2013). Příjmy a životní podmínky domácností. [statistics]. Retrieved March 21., 2013, from http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/3012-12-r_2012.

6. Dancs, H. & Gollner, E. (2007). The role of sport in regional politics in the EU – the case of a Hungarian and an Austrian region. European journal for sport and society, 4(1), 59–68.

7. Davies, B. (1968). Social needs and resources in local services: Variations in standards of provision.

8. Deng, J., Walker, G. & Strager, M. (2008). Assessment of territorial justice using geographic information systems: A case study of distributional equity of golf courses in Calgary, Canada. Leisure/loisir, 32, 1, 203–230. CrossRef

9. Dower, M. (1981). Leisure provision and people's needs. London: H.M.S.O.

10. European commission (2007). White paper on sport. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.

11. Gratton, C. (1984). Efficiency and equity aspects of public subsidies to sport and recreation. Local Government Studies, 10, 53–74. CrossRef

12. Gratton, C. & Taylor, P. (1991). Government and the economics of sport. Harlow: Longman.

13. Nolan, M. A., Trotter, S. & Reynolds, M. (2012). Does the local economic performance league table lie? Concentric banding and the Index of Multiple Deprivation 2010. Local Economy, 27, 403–418. CrossRef

14. Numerato, D. (2009). The institutionalisation of regional public sport policy in the Czech Republic. International Journal of Sport Policy and Politics, 1, 13–30. CrossRef

15. Panter, J., Jones, A. & Hillsdon, M. (2008). Equity of access to physical activity facilities in an English city. Preventive Medicine, 46, 303–307. CrossRef PubMed

16. Slepičková, I. & Flemr, L. (2007). Sportovní politika obcí ve vztahu k aktivnímu životnímu stylu. Česká kinantropologie, 11, 3, 31–39.

17. Sports council (1993). Council of Europe: European Sports Charter. Sports Council.

18. Veal, A. J. (2002). Leisure and tourism policy and planning. Wallingford, CABI. CrossRef

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení